Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys ja tarjota valmiudet jatko-opintoihin yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukiopohjaa vaativassa ammatillisessa koulutuksessa.

Raahessa lukiokoulutusta tarjoaa Raahen lukio. Raahessa lukio-opinnot jakaantuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Lukio-opintojen päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto. Raahessa useimmat suorittavat ylioppilastutkinnon kolmessa vuodessa, mutta opiskeluaikaa voi myös pidentää.

Lukion valinnaiskielten valikoima on laaja (saksa, ranska, venäjä). Tarjolla on myös useita soveltavia ja syventäviä kursseja esimerkiksi luonnontieteissä sekä taito- ja taideaineissa. Kansainvälisyys näkyy lukiossa opintomatkoina ja projekteina. Raahen lukiossa annetaan myös kaksoistutkintoon liittyvää lukio-opetusta. Koulumme tekee yhteistyötä muun muassa Raahen Urheiluakatemian kanssa.

Lukiolaisemme saavat laadukasta ohjausta omalle opiskelupolulleen. Raahen lukiossa panostetaan myös turvalliseen opiskeluilmapiiriin ja monipuolisiin tukitoimiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijat valitaan Raahen lukioon peruskoulun päättötodistuksen tai vastaavan todistuksen keskiarvon perusteella. Keskiarvoraja on lukuaineissa 7,0.

Maksullisuustieto

Opiskeluun tarvittavat välineet ovat maksuttomia niille opiskelijoille, joilla oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle. Oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jos opiskelija on suorittanut peruskoulun 9. luokan keväällä 2021 tai myöhemmin.

Opiskeluun tarvittavat välineet ovat maksuttomia niille opiskelijoille, joilla oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle. Oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jos opiskelija on suorittanut peruskoulun 9. luokan keväällä 2021 tai myöhemmin.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutus antaa valmiudet aloittaa opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Voit pyrkiä haluamaasi oppilaitokseen. Koulutuksen järjestäjä päättää, kenet ottaa opiskelijaksi oppilaitokseensa.

Lukiokoulutuksen oppimäärän tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Oppimäärät ja niihin kuuluvat opinnot mitataan opintopisteillä. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot on mitoitettu päätoimista opiskelua varten. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen myös aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä.

Toimipiste

Merikatu 1
92100 RAAHE

Punatiilinen, kaksikerroksinen koulurakennus.
Raahen lukio. Kuva: Raahen kaupunki.
Asiointikanavat

Puhelinnumerot

Lukion kanslian puhelin
Koulusihteeri +358 444393414
Lukion rehtorin puhelin
Rehtori +358 444393413