Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Sen tavoitteena on

  • lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
  • ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja
  • vahvistaa osallisuutta.

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla. Asukkaiden hyvinvointia ylläpitävät ja edistävät monet kaupungin palvelut aina liikunta- ja kulttuuripalveluista varhaiskasvatukseen, opetukseen ja teiden kunnossapitoon. 

 

Meripäivät Kaljaasi Ansio

Raahen kaupunki toimii aktiivisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä seuraa aktiivisesti asukkaiden hyvinvoinnin tilaa erilaisten mittareiden avulla. HYTE-johtoryhmään kuuluu kaupungin johtoryhmä, hyvinvointikoordinaattori, hyvinvointialueen edustajia, luottamushenkilöitä, yrittäjien sekä vaikuttamistoimielimien edustajia. Hyvinvointitiedon sekä asukkaiden tarpeiden pohjalta toimimme määrätietoisesti kokonaishyvinvoinnin parantamiseksi sekä hyvinvointierojen kaventamiseksi. 

Hyvinvointikoordinaattori toimii 50 % työpanoksella ja hänen tehtäviinsä kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi sekä kehittäminen Raahen kaupungissa. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu hyvinvointikertomus ja -suunnitelmatyö sekä HYTE-kertoimen kehittäminen. Koordinaattori toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn yhteyshenkilönä Pohteelle, jotta yhteinen kehittämistyö hyvinvointialueen kanssa olisi sujuvaa. Tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työlle löytyvät hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta.

 

Hyvinvointikoordinaattori
Elina Kattilakoski
puh. 044 439 3301
elina.kattilakoski [at] raahe.fi