Turvallisuusilmoitus

Turvallisuusilmoituksella pystyt vaikuttamaan Raahen kaupungin turvallisuuteen. Toivomme saavamme ilmoituksia laajasti erilaisista turvallisuuteen vaikuttavista asioista, sillä arjen turvallisuutta tehdään lukuisilla yhteiskunnan eri osa-alueilla. Arjessa esille tulevat havainnot voivat liittyä esimerkiksi vaaralliseen tieristeykseen, päihteiden käyttöön tietyssä paikassa, puuttuvaan katuvalaistukseen tai ympäristön epäsiisteyteen.

Ilmoituksen tekeminen ja käsittely

Ajatuksena on, että asukkaat voivat tehdä turvallisuusilmoituksen matalalla kynnyksellä verkossa, ja siten vaikuttaa arjen ja asuinympäristönsä turvallisuuteen. Ilmoitukset tullaan käsittelemään Raahen kaupungin toimesta ja niissä esille tulleisiin huoliin tai ongelmiin pyritään löytämään ratkaisu yhdessä alueen eri viranomaisten ja toimijoiden kesken.

Muistathan, että mikäli koet tulleesi rikoksen uhriksi tai olet todistanut rikoksen, otathan suoraan yhteyttä Poliisiin.