Organisaatio

Kaupungin organisaation muodostavat konsernihallinto sekä kaupunkiorganisaatio.

Kaupungin organisaatio ja johtaminen

Raahen kaupungin organisaation muodostavat ja sen toiminnasta vastaavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, rakennetun ympäristön lautakunta, tulevaisuuslautakunta ja kehittämislautakunta sekä kaupungin palkattu henkilöstö. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunkia kaupunginhallituksen alaisena.

Toimialat

Keskushallinnon ja kehittämislautakunnan toimialaa johtaa kaupunginjohtaja. Rakennetun ympäristön lautakunnan toimialaa johtaa tekninen johtaja. Tulevaisuuslautakunnan toimialaa johtaa opetus- ja kasvatusjohtaja. Toimialajohtajat toimivat kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Konsernihallinto

Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koko kaupunkikonsernia kaupunginjohtajan johdolla. Konsernipalveluita johtaa kaupunginjohtaja ja hänen alaisuudessaan toimii talousjohtaja.