Yksityistien parantamisavustus

Raahen kaupunki avustaa tiekuntia yksityisteiden kunnossapidossa ja parantamisessa talousarviossa annettujen määrärahojen puitteissa. Rakennetun ympäristön lautakunta myöntää avustukset.

Yksityistien tiekunta voi hakea parantamisavustusta suurempiin tien perusparantamishankkeisiin. Parantamisavustusta myöntävät hankkeesta riippuen Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja/tai Raahen kaupunki. ELY-keskuksen myöntämän avustuksen ehdot löytyvät tarkemmin ELY-keskuksen verkkosivustolta.

Yksityistien parantamishanke voi olla esimerkiksi huonokuntoisen sillan parantaminen, ison tierummun uusiminen, routavaurioiden korjaaminen ja ehkäisy, tien kuivatus ja kantavuuden parantaminen tai tielinjan siirtäminen. Parantamisavustusta voi myös saada liikenneturvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin sekä merkittäviin ja yllättäviin luonnonolosuhteiden aiheuttamiin korjauskohteisiin.

Toimi näin

Hae valtionapukelpoiselle yksityistielle ensisijaisesti ELY-keskukselta yksityistien parantamiseen tarkoitettua avustusta. ELY:n avustuksen lisäksi voit hakea avustusta Raahen kaupungilta, kun tiekunta on saanut ELY-keskukselta myönteisen avustuspäätöksen. Voit hakea Raahen kaupungin myöntämää parantamisavustusta, vaikka valtionavustuksen myöntämisen kriteerit eivät täyttyisikään.

Hae kaupungin myöntämää avustusta sähköisellä yksityistien parantamisavustuksen hakemuslomakkeella. Hakemus on avoinna 19.6.-5.8.2024 välisenä aikana. Hakemuksen täyttäminen edellyttää, että tiekunnan yhteyshenkilö tunnistautuu vahvasti verkkohakulomakkeelle. Tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnusten avulla.

Täytä verkkohakemuksessa parannustöiden kustannusarviotaulukko ja muut pyydetyt tiedot. Liitä avustushakemukseen mukaan:

  • toimenpidekartta
  • tiekunnan kokouspöytäkirja.


Jos sähköisen avustushakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen. Lähetä tulostettu ja allekirjoitettu lomake liitteineen Raahen kaupungin kirjaamoon annettuun määräaikaan 5.8.2024 mennessä.

Tarvittaessa voit lähettää jälkikäteen lisätietoja tai liitteitä hakemukseesi avustushakemusten täydennysliitteiden verkkolomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityistieavustuksen saaminen edellyttää:
1. Tielle on perustettu tiekunta ja tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä
2. Yksityistien rajoitukset, kiellot ja liikennemerkit on ilmoitettu Väyläviraston tie- ja katuverkoston Digiroad-palveluun (VYYTI)
3. Tieosakkaiden tulee tehdä päätös tiekunnan kokouksessa perusparantamishankkeesta sekä avustuksen hausta
4. Perusparantamishankkeen tulee perustua ajantasaisiin suunnitelmiin
5. Tiekunnalla tulee olla myös oma, rahallinen panostus tien parantamishankkeeseen.

Raahen kaupungin myöntämä yksityistieavustus on harkinnanvarainen ja riippuu yksityisteiden avustamiseen myönnetystä määrärahasta.

Toimipiste

Ovi 7, 2. kerros. Sisäänkäynti Kirkkokadun puolelta.

Rantakatu 8 E
92100 RAAHE

Työmies korjaa tietä.
Kuva: Okeykat, Unsplash.
Lisätiedot
Kuntatekniikan päällikkö
Mikael Yritys
puh. 040 130 8241
mikael.yritys [at] raahe.fi