Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Raahen kaupunki pitää sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä ja tietoverkosta.

Raahen kaupungissa ilmoitusvelvollisuus koskee:

 • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
 • kaupunginjohtaja
 • kehittämislautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
 • rakennetun ympäristön lautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
 • tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
 • keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
 • tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
 • konserni- ja riskienhallinnan jaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
 • lupa- ja valvontajaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
 • henkilöstöjaoston puheenjohtaja ja esittelijä
Lisätiedot
Tietopalvelusuunnittelija
Eija Käräjäoja
puh. 040 135 6791
eija.karajaoja [at] raahe.fi (eija[dot]karajaoja[at]raahe[dot]fi)