Raahen kaupungin strategia 2023 – 2027 jalkautetaan tekoina

Uusimman strategian jalkautuminen halutaan varmistaa viemällä strategiset valinnat suoraan konkreettisiin toimiin. Raahen kaupunginvaltuuston 31.10.2022 hyväksymän strategian mukaiset linjaukset ja valinnat siirtyvät tulevina vuosina käytäntöön maaliskuun 2023 loppuun mennessä valmistuvan toimenpidesuunnitelman mukaisesti.

Jalkautuksen toteutus

Strategiaan valittiin neljä näkökulmaa: Hyvinvoinnin, osaajien, yritysten sekä lasten ja nuorten Raahe. Kunkin kohderyhmän osalta kasataan tammikuun aikana työryhmät, joiden tehtävinä on yhdessä miettiä, miten strategia toteutetaan kaupungin toiminnassa. Toimenpidesuunnitelmat laaditaan ripeästi siten, että maaliskuun loppuun mennessä ryhmällä on esittää sekä suunnitelma että sille vuosikohtainen budjetti.

Työryhmiin kutsutaan mukaan kohderyhmittäin monipuolinen edustus kaupungin henkilöstöä, yritys- ja yhdistysedustajia sekä päättäjiä tuomaan asiantuntemuksensa valintojen tekoon. Työryhmien kokoonpanot ilmoitetaan tammikuun aikana.

Strategiaa tehtiin ajan kanssa ja osallistaen

Strategia on tehty ohjaamaan kaupungin toimintaa vuosina 2023 – 2027. Oleellisena osana strategiaan kuuluvien mittareiden avulla seurataan strategian toimivuutta. Tällä kertaa jalkautuksen varmistamiseksi päätettiin laatia maaliskuun loppuun 2023 mennessä toimenpideohjelma, jossa strategiassa esitetyt tavoitteet nimetään konkreettisiksi toimenpiteiksi. Strategia avautuu sekä kaupungin omalle henkilöstölle että kuntalaisille suoraan toimina ja tekoina, joista strategiaan valitut linjaukset käyvät selkeästi ilmi.

Kaupungin strategiaa työstettiin keväästä 2022 lähtien. Työ eteni kaupungin johtoryhmässä sekä säännöllisissä tapaamisissa valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa. Kaupunginvaltuusto osallistui valmisteluun erillisissä valtuuston strategiaseminaareissa. Näkökulmia, ideoita ja valintoja kerättiin henkilöstöltä ja kuntalaisilta seminaarien ja webinaarin avulla.

Strategiasta pyydettiin lausunto kaupungin lähidemokratiatoimikunnalta ja sitä on esitelty vanhus- ja vammaisneuvostolle. Lisäksi kunnallis- ja ammattijärjestöt ovat voineet antaa lausuntonsa strategiasta.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain säännöllisesti.