Saavutettavuusselosteet

Raahen kaupungissa pyritään takaamaan verkkopalvelujen saavutettavuus digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. 

Verkkopalvelun saavutettavuuden tilasta kertova saavutettavuusseloste löytyy useimmiten kyseisen järjestelmän yhteydestä. Tämän sivun alasivuille on raahe.fi-verkkosivuston saavutettavuusselosteen lisäksi koottu sellaisten Raahessa käytettyjen järjestelmien, sovellusten tai palvelujen saavutettavuusselosteita, joita ei ole voitu liittää kyseisten järjestelmien yhteyteen. 

Mitä saavutettavuus on?

Saavutettavuudella tarkoitetaan esteettömyyttä digitaalisessa ympäristössä. Saavutettava järjestelmä, sovellus tai palvelu on sellainen, mitä erilaiset ihmiset voivat käyttää. Saavutettavuudessa huomioidaan palvelun tekninen saavutettavuus, helppokäyttöisyys ja sisällöllinen ymmärrettävyys. Saavutettava verkkopalvelu toimii luotettavasti myös avustavalla teknologialla, kuten ruudunlukijoilla, puheohjauksella tai näppäimistöllä.

Saavutettavuusvaatimusten perustana on World Wide Web -konsortion (W3C) julkaisema Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) -ohjeistus.

Lisätietoa muualla verkossa:

Saavutettavuuspalautteen antaminen Raahen kaupungille

Voit antaa saavutettavuuspalautetta verkkolomakkeella tai sähköpostitse. Lisätietoa palautteen antamisesta Saavutettavuuspalaute-sivulla.