Tontit ja maankäyttö

Teknisen keskuksen maankäyttö- ja mittausyksikkö vastaa

  • kaupungin mittaus- ja kartoitustehtävistä
  • kartta- ja paikkatietoaineistoista
  • kaupungin maapolitiikasta, maan hankinnasta ja luovutuksesta
  • kiinteistönmuodostuspalveluista asemakaava-alueella sekä
  • kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden hallinnasta.
  • yksiköstä saa tietoa kaupungin tarjoamista asunto- ja yritystonteista
  • yksiköstä saa myös rakennuslupiin tarvittavat kartat ja yksikkö suorittaa rakennusvalvontaan kuuluvat rakennusten maastoon merkinnät ja perustusten sijaintikatselmukset
  • yksikkö myy kaupungin karttatuotteita paperikarttoina ja numeerisina tiedostoina