Kuntalaisille tiedoksi

Raahen kaupunki antaa sähköisten kanavien kautta kuntalaisille tiedoksi erilaiset kokousasiakirjat, päätökset ja kuulutukset. Mahdollisesta muutoksenhausta on ohjeistus kunkin päätöksen yhteydessä. Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

 • Esityslistat ja pöytäkirjat
  Dynastyn tietopalvelusta löytyy toimielinten kokousasiakirjat viimeisen vuoden ajalta.
   
 • Kuulutukset
  Viralliset kuulutukset ovat Dynasty-tietopalvelussa. Kuulutuksista löydät myös syötteen verkkosivuston etusivulta.
   
 • Sidonnaisuusrekisteri
  Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuudet on ilmoitettu Sidonnaisuusrekisterissä.
   
 • Viranhaltijapäätökset
  Dynastyn tietopalvelusta löytyy sellaiset viranhaltijapäätökset, joihin kuntalaisella on muutoksenhakumahdollisuus. 

Päätöksiä julkaistaan myös Hankintakalenteriin ja Julkipano-sivustolle.