Katupölyä ilmassa

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tiedottaa

Raahen keskustan mittausasemalla on tapahtunut hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvoylitys 3.4. Vuorokausipitoisuus oli 61 µg/m3 vuorokausiraja-arvon ollessa 50 µg/m3. Tämä on ensimmäisen keskustan mittausaseman hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitys vuoden 2019 aikana. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvon numeroarvo (50 µg/m3) saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mittausasemalla ennen kuin raja-arvo katsotaan ylittyneeksi.

Katupölyä nousee ilmaan lumen sulaessa ja maan kuivuessa, jolloin talven aikana liukkauden vähentämiseksi kaduille sekä jalkakäytäville levitetty hiekoitushiekka nousee kaduilta sekä liikenteen että tuulen vaikutuksesta. Eniten pölyä on tyypillisesti ruuhka-aikoina vilkkaasti liikennöidyillä katu- ja tieosuuksilla.

Hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille herkkiä ovat lapset, vanhukset ja hengitys- ja sydäntauteja sairastavat. Korkeat hiukkaspitoisuudet aiheuttavat mm. nuhaa, yskää ja silmien ärtymistä, lisäävät astmakohtauksia, heikentävät keuhkojen toimintakykyä ja lisäävät hengitystulehduksia.

Reaaliaikaista tietoa asiasta on Raahen kaupungin Ilmanlaatu-sivulla. Eri kaupunkien ilmanlaatua voit tarkkailla Ilmatieteen laitoksen Ilmanlaatu Suomessa -sivulla.

Lisätiedot

Ympäristösihteeri Aino Alatalo, puh. 040 130 3810, aino.alatalo [at] raahe.fi