Puistojumppa maanantaisin 6.7. ja 27.7.

Maksuton, kaikille avoin puistojumppa Sofia Lybeckerin kadun hiekkakentällä maanantaisin klo 14-14.30. Kesäkuun jälkeen jumppa jatkuu myös heinäkuussa kahtena maanantaina, 6.7.2020 ja 27.7.2020. Liikuntahetki sisältää ryhtiliikuntaa: avaavia ja voimistavia liikkeitä sekä jumppaa niska-, hartia- ja selän alueelle.

Lisätiedot

Liikunnanohjaaja Anu Mäkinen, puh. 040 135 6751, anu.makinen [at] raahe.fi.
Raahen kaupungin liikuntapalvelut

Raahen Pimiät järjestetään elokuun lopulla – tapahtumakonsepti sovitetaan vallitseviin olosuhteisiin nähden turvalliseksi

Valtioneuvoston 17.6. antamien suositusten ja ohjeistusten sekä ohjelmaosuuksien turvallisuusarvioinnin perusteella Raahen Pimiät saadaan järjestettyä tänä vuonna vallitseviin olosuhteisiin sovitetulla konseptilla 28.–29. elokuuta 2020.

Raahen Pimiät toteutetaan tänä vuonna totutusta poikkeavalla konseptilla kaksipäiväisenä. Ohjelmallinen osuus keskittyy perjantaina 28.8. Härkätorille ja lauantaina 29.8. Museonrantaan.

Koronavirustilanteesta johtuen isoja yleisötapahtumia koskevia rajoituksia ja määräyksiä on edelleen voimassa myös 1.8. lukien. Yli 500 henkilön tapahtumia saa järjestää vain THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat määräykset huomioiden. Näitä ovat mm. hygieniaan ja turvaväleihin liittyvät määräykset.

Rompetori ja siirrettävien saunojen löylykylä jäävät pois vuoden 2020 ohjelmasta – tarkka ohjelmakokonaisuus julkaistaan elokuussa Raahen Pimiöiden verkkosivuilla

Tapahtuman vastuullisen järjestäjätahon on pystyttävä huolehtimaan siitä, että tapahtumaan osallistuminen on turvallista niin kävijöille, näytteilleasettajille ja myyjille kuin järjestävän tahon henkilökunnalle. Jokaisen tapahtumakokonaisuuden osalta joudutaan turvallisuusarviointi tekemään erikseen.

Hygieniaan, WC-tiloihin ja turvaväleihin liittyvien määräysten vuoksi emme pysty tänä vuonna toteuttamaan turvallisesti ohjelmaosioita antiikki-, keräily- ja rompetori sekä siirrettävien saunojen löylykylä. Nämä osuudet jäävät siten pois tämän vuoden ohjelmakokonaisuudesta.

Tiedotamme järjestettävästä ohjelmasta Raahen Pimiöiden verkkosivuilla sen jälkeen, kun tarkat tiedot aluehallintovirastojen tekemistä linjauksista elokuulle ovat selvillä.

Yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset pohjautuvat tartuntatautilakiin ja niistä päättävät aluehallintovirastot kuukaudeksi kerrallaan. Elokuun osalta tilannetta arvioidaan tartuntatautitilanteen perusteella heinäkuun lopulla.

Lisätiedot

Raahen Pimiät -tiimi
Raahen kaupunki
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
toimisto [at] raahenpimiat.fi
puh. 040 130 3888

Raahen Pimiät -tapahtuman verkkosivut

Olkijokisuun uimarannalla kohonneita bakteeriarvoja

Olkijokisuun uimarannalta on otettu 15.6.2020 uimavesinäyte, jossa on mitattu korkeat pitoisuudet enterokokkibakteereja. Uiminen ei suositeltavaa.

Uusintanäyte haetaan ympäristöterveydenhuollon toimesta maanantaina 22.6.2020.

E.Coli 490 mpm/100ml (sallittu raja 500 mpm/100ml)
Enterokokit 330 mpm/100 ml (sallittu raja 200 mpm/100ml)

Lisätietoja Jouni Jussinniemi, p. 040 439 3352

Urheilukenttien käyttö- ja kokoontumisrajoitukset 1.-31.7.2020

Aluehallintovirasto on antanut kokoontumisrajoituksia ja yleisötilaisuuksia koskevan määräyksen 16.6.2020.

Tilaisuuksissa noudatettava THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniasta. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautililanne pahene.

Kokoontumisrajoitukset (harjoitukset, kilpailut, ottelut yms.) 1.-31.7.2020

 • Pattasten takakentillä saa olla yhteensä 50-500 henkilöä.
 • Pattasten-, Pitkänkarin-, Saloisten- ja muilla isoilla kentillä saa olla samanaikaisesti 50-500 henkilöä.
 • Pienillä puistokentillä rajoite on 50-500 henkilöä (näihin ei ole myönnetty vuoroja).
 • Koivuluodon tekonurmella saa olla samanaikaisesti 50-500 henkilöä.
 • Jäähallilla saa olla yhteensä 50-500 henkilöä.
 • Rännärillä, Vihannin ja Koivuluodon urheilukentillä: Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen, että:
  1. tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke,
  2. tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 500 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta, ja
  3. yleisön turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla edellä mainittua opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta.

Tulee huomioida, että pukuhuoneissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta 14.5.2020.

Kenttävuorot myönnettyjen vuorojen mukaan. Jos kentillä paikallisesti tulee päällekkäisyyksiä vuoroissa ja niiden soveltamisessa rajoitteisiin, pyydän että vuorojen haltijat sopivat asiasta keskenään niin, etteivät kokoontumisrajoitteet ylity.

Kokoontumiset 1.8.2020 alkaen

Tarkemmat urheilutoimintaa koskevat ohjeet tiedotetaan myöhemmin.

Lisätiedot

Aluehalliintoviraston tiedotteet 2020.

Perinnemaisemien päivitysinventoinnit jatkuvat

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi maakunnan perinnemaisemakohteita vuosina 2020-2021. Päivitysinventoinnit käynnistyivät vuonna 2019. Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua Suomessa. 1990-luvun valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luonnonlaitumista ja -niityistä löydettiin enää rippeitä. Nykyään kaikki perinnebiotooppien luontotyypit on arvioitu uhanalaisiksi. Niiden hoitoon on voinut saada tukea maatalouden ympäristötukijärjestelmästä. Pitkäjänteinen hoitotyö alkaa näkyä mm. rantaniittyjen uhanalaisen lintu- ja kasvilajiston ja avaran maiseman palautumisena.

Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut. Luontotyyppien tila on muuttunut, uusille alueille on tehty ympäristösopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen. Maatalouden tukiohjelmakauden vaihtuessa tarvitaan tietoa arvokkaiden perinnebiotooppien sijainnista ja hoitotarpeista. Kartoitus ei kuitenkaan velvoita alueiden hoitamiseen, eikä kyseessä ole myöskään alueiden suojelu. Koko maassa tehtävää kartoitusta varten on laadittu yhtenäiset Perinnemaisemien inventointiohjeet.

Vuonna 2019 inventoinnit keskittyivät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Merkittävä osa rannikon kuntien rantaniityistä on jo saatu inventoitua. Vuonna 2020 inventointeja jatketaan sekä rannikolla että sisämaassa koko maakunnan alueella. Maastotyöt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä. Kohteiden hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä. Maastokäynnillä päivitetään tiedot kohteen rajauksesta, maankäytön historiasta sekä nykyisestä hoidosta. Kasvillisuus ja puusto kartoitetaan. Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoitoa suunniteltaessa.

Lisätietoja

Mira Sassi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
mira.sassi [at] ely-keskus.fi
puh. 029 503 8037

Maarit Vainio
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
maarit.vainio [at] ely-keskus.fi
puh. 029 503 7007.

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

Raahe-opiston lukuvuosi 2020-2021

Raahe-opiston opinto-ohjelma jaetaan keskiviikkona 5.8.2020 Raahessa ja Pyhäjoella. Kurssitarjontaan voit tutustua myös verkossa Raahe-opiston sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Ennakkoilmoittautumiset

 • Keskiviikkona 5.8.2020 klo 15.00: Kielet
 • Maanantaina 17.8.2020 klo 8.30: Taide- ja taitoaineet, musiikki, kirjoittajapiirit, tanssi, asahi, kuntosalikurssit, kahvakuula, kuntonyrkkeily, saaristolaivurit ym.
 • Maanantaina 30.11.2020: Kevään kurssit
 • Taiteen perusopetuksen uusien oppilaiden ilmoittautuminen on alkanut maanantaina 18.5.2020. Ilmoittautua voi edelleen.

Lukuvuoden 2020-2021 ajat

Syyslukukausi

7.9.2020 – 4.12.2020
Syysloma 19.10.2020 - 25.10.2020 (viikko 43)

Kevätlukukausi

11.1.2021 – 29.4.2021
Talviloma 8.3.2021 - 14.3.2021 (viikko 10)
Pääsiäisloma 1.4.2021 - 5.4.2021 (kiirastorstaina ei pidetä tunteja)

Tervetuloa opiskelemaan!

Meripohjolan opistopiirin Digittää -hankkeen Digiaiheiset opetustuokiot live-striiminä

Meripohjolan opistopiirin Digittää -hankkeen opetustuokiot live-striiminä jatkuvat keskiviikkoisin. Maksuttomat koulutukset ovat tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.

Koulutuksen tiedot

Opetustuokiota on jäljellä viisi osaa:

 1. 17.6.2020 klo 14.00-15.00: Videon editointi
 2. 1.7.2020 klo 14.00-15.00: Google Docs
 3. 8.7.2020 klo 14.00-15.00: Google Drive
 4. 15.7.2020 klo 14.00-15.00 Google Kuvat
 5. 22.7.2020 klo 14.00-15.00 Google Maps & kalenteri

Tervetuloa mukaan seuraamaan maksuttomia opetustuokioita.
Tarvitset tunnukset facebookkiin, jotta voit seurata lähetystä.
Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia facebookkiin tai sähköpostitiliä, voit olla yhteydessä Digittää-hankkeen digikouluttajaan:
Eija Hevosmaa, 040 610 8043, sähköposti: opettajatvt [at] gmail.com

Seuraa myös muita Meri-Pohjolan opistopiirin järjestämiä etä- ja verkko-opiskelun mahdollisuuksia Oulu-opiston Facebookista ja www.ouka.fi/oulu-opisto

Lisätiedot:

Lisätietoja saat sähköpostiosoitteesta opettajatvt [at] gmail.com tai puhelimitse digikouluttajalta Eija Hevosmaa, puh. 040 6108043. 

DIGITTÄÄ hanke on Meri-Pohjolan opistopiirin yhteishanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa maakuntien asukkaiden perus- ja digitaitoja.

Kaupungin yksiköiden palveluajat kesällä 2020

Raahen kaupungin yksiköiden palveluajoissa on muutoksia kesäaikana seuraavasti:

Hallintopalvelut

 • Suljettu 22.6.–19.7.

Henkilöstöhallinto

 • Suljettu 22.6.–19.7.

Hankintapalvelut

 • Suljettu 13.–31.7.

Kaavoitus 

 • Suljettu 1.–31.7.
 • Elokuun alussa kaavoitus siirtyy uusiin toimitiloihin ja henkilökunta on tavoitettavissa pääasiassa puhelimitse. Tapaamisista on sovittava etukäteen. Nähtävillä olevat kaavat löytyvät sulkuaikana Teknisen keskuksen ikkunasta ja jatkossa entiseen tapaan Teknisen keskuksen ilmoitustaululta. Yhteydenotot sähköpostitse kaavoitus [at] raahe.fi
 • Poikkeusolojen aikana kaavoituksen nähtäville asetettaviin asiakirjoihin voi tutustua myös Raahen kirjastossa lehtilukusalin seinustalla.

Lasten liikennepuisto 

Avoinna 1.–30.6.:

 • Ti–pe klo 11–16, la klo 10–15
 • Juhannusviikolla ma–to klo 11–16.

Avoinna 1.–31.7.:

 • Ma–pe klo 11–16.

Matkailuneuvonta 

 • Avoinna 1.6.–31.8. ma–la klo 10–16. 

Nuorisotoimisto 

 • Palvelee kesäkuussa puhelimitse, suljettu 1.7.–16.8. 

Opetusvirasto  

 • Suljettu 29.6.–2.8. 

Raahen kaupunginkirjasto 

Palvelee 1.6.–31.8. seuraavasti: 

 • Pääkirjasto: ma–pe klo 10–19 (omatoimitunti klo 9–10)
 • Haapajoen kirjasto: ti klo 10–17, to klo 12–19. Suljettu 22.6.–19.7. 
 • Pattijoen kirjasto: ma–ke klo 12–19, to–pe klo 9–15
 • Vihannin kirjasto: ma–ke klo 12–19, to–pe klo 9–15
 • Kirjastoauton aikataulu nähtävissä kirjaston kotisivuilla.

Raahen museo 

 • Pakkahuoneen museo ja Kruununmakasiini ovat avoinna 2.6.–31.8. ti–pe klo 11.00–17.00, la klo 12.00–16.00. Kohteet ovat suljettuina su–ma.
 • Saloisten kotiseutumuseo on avoinna 7.–31.7. ti–pe klo 11–17, la klo 12.00–16.00 
 • Soveliuksen talo, Wanha Apteekki ja Ojalan kotiseutumuseo ovat tämän kesän suljettuina.

Raahen musiikkiopiston toimisto

 • Suljettu 15.6.–2.8.

Rakennusvalvonta 

 • Suljettu 6.–17.7. 

Tekninen keskus ja kaupunginvarikko 

 • Ovet lukittuina 1.6.–31.8. Asiakkaita palvellaan sähköisesti ja puhelimitse. 
 • Kesäsulun 29.6.–17.7. aikana ei asiakaspalvelua. 

Urheilutalo Raahela 

 • Avoinna 1.6.–30.8. ma–pe klo 8–15. Suljettu viikonloppuisin. 

Toimipisteet ovat pääsääntöisesti suljettuina juhannusaattona 19.6. sekä juhannuspäivänä 20.6. Pidätämme oikeudet muutoksiin aukioloajoissa.

Yksiköiden yhteystiedot löytyvät Raahen kaupungin verkkosivujen toimipisteet -osiosta

Taitaen ja taiteillen - Raahe-opiston Taiteen perusopetuksen näyttely 2020

Raahe-opiston Taiteen perusopetuksen Kuvataidekoulu Purjeen ja Käsityökoulu Solmun opintonsa päättävien oppilaiden näyttelytöitä voit ihastella 10.6.2020 alkaen blogspotissa avoinna olevassa virtuaalinäyttelyssä. 

Käy tutustumassa näyttelyyn Taitaen taiteillen blogissa Taitaen taiteillen - Taiteen perusopetuksen näyttely 2020 Tervetuloa virtuaaliseen näyttelyyn!

 

Lisätiedot:

Raahe-opisto, puh. 040 135 6779 / 040 135 6780, raaheopisto [at] raahe.fi

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisotoimen tilojen toimintavuorot haettavana toimintakaudeksi 2020-2021

Ollinsaaren, Honganpalon, Antinkankaan, Pattijoen nuorisotila Hengarin ja nuorisotila Olotilan toimintavuorot on haettavana ajalle 17.8.2020-28.5.2021. Nuorisotilan käyttöoikeushakemus löytyy liitetiedostona sivulta Varaa tiloja > Nuorisotilat. Myös tilojen käyttöhinnasto löytyy samalta sivulta.

Tarkemmat tiedustelut

 • Pattijoen nuorisotila Hengari puh. 040 1356 984
 • Honganpalon ja Ollinsaaren nuorisotilat puh. 040 8303 124
 • Vihannin nuorisotila Olotila puh. 044 4393 348
 • Antinkankaan nuorisotila puh. 040 3110 373.

Kaikkien tilojen hakemukset on toimitettava 26.6.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Raahen kaupunki / nuorisotoimisto (nuorisotila Hengari), Pattijoentie 2, 92140 Pattijoki.

Raahen ainutlaatuinen saaristo ja historiallinen Wanha Raahe kutsuvat vierailulle tänäkin kesänä

Kesäkuun alusta alkaen pääsee jälleen kokemaan Raahen saariston ainutlaatuisuuden risteilyillä, melontaretkellä, suppaillen tai vaikka viettämällä koko unelmien kesäpäivä autiosaarella. 

Myös Wanha Raahe kutsuu jälleen retkelle kesäisille kaduilleen ja kujilleen. Samalla voit piipahtaa Suomen vanhimman paikallismuseon museaalisissa aarreaitoissa Pakkahuoneen ja Kruununmakasiinimuseoissa. 

Kesän 2020 opastettujen kierrosten ja saaristoristeilyjen aikataulut sekä kaikki muut tärpit unohtumattoman kesäpäivän viettoon ja majoittumiseen Raahessa löydät Visit Raahen verkkosivuilta.

Liikenneturvallisuutta parannetaan välillä Kamutanmäki - Jängentie

Väylävirasto on avannut Maantien 18585 (Jokelantie) jalankulku- ja pyöräilytie välillä Kamutanmäki - Jängentie, Raahe -hankesivut. Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta sekä vähentää liikenneonnettomuuksia. Hankkeessa toteutetaan mm. 2,4 km uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää ja nykyisen Jokelanperän tasoristeyksen siirto noin 22 metriä Raahen suuntaan.

Kuntatekniikka

Vieraslajit hallintaan!

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusille alueille levinneitä lajeja. EU:n vieraslajiasetuksen mukaan vieraslajia pidetään haitallisena, jos sen tuonnin tai leviämisen on todettu uhkaavan tai haittaavan luonnon monimuotoisuutta ja siihen liittyviä ihmisten hyvinvointia ylläpitäviä ekosysteemipalveluita. Vieraslajien aiheuttamat riskit voivat nousta entistä suuremmiksi ilmastonmuutoksen edetessä, ja toisaalta vieraslajit menestyvät voimakkaasti häirityissä ja muutetuissa elinympäristöissä, joten luonnonelinympäristöjen hyvä tila vähentää vieraslajien leviämistä.

Vieraslajien torjunta keskitetään haitallisiin vieraslajeihin, joita ovat esimerkiksi jättiputket, kurtturuusu, jättipalsami ja espanjansiruetana. Lisätietoja vieraslajeista ja siihen kuuluvasta lainsäädännöstä löytyy Vieraslajit.fi - portaalista. Sivustolla voi myös tehdä ilmoituksen vieraslajihavainnosta.

Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa koskevan lain ja -asetuksen noudattamista valvoo ELY-keskus. Uutena valtakunnallisena vieraslajikoordinaattorina on aloittanut 1.5.2020 alkaen Reima Leinonen, johon voi olla yhteydessä vieraslajeihin liittyvissä kysymyksissä: Vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen, Kainuun ELY-keskus, 0295 023799, reima.leinonen [at] ely-keskus.fi

Raahen vanhan kaupunginosan asemakaavatyöhön kuuluva asukaskysely on nyt avoinna

Raahen vanhan kaupungin asemakaavaa ollaan päivittämässä. Asemakaavoituksen tavoitteena on turvata alueen kulttuurihistorialliset arvot ja kytkeä vanhan kaupungin alue eheäksi osaksi keskustan palveluja.

Asemakaavatyössä päivitetään ja ratkaistaan rakennussuojelun kysymykset Raahen vanhan kaupunginosan kokonaisuuden osalta. Nykyisellään useasta kaavasta muodostuva asemakaava yhtenäistetään ja myös alueen elinkeinojen mahdollisuuksia pyritään parantamaan.

Kysely alueen asukkaille ja käyttäjille avautuu 1.6.2020

Nyt avoinna olevan kyselyn tavoitteena on saada näkemyksiä ja kehitysideoita vanhasta kaupungista ja sen käytöstä nimenomaan alueen asukkailta ja käyttäjiltä. Kysely koskee siis kaikkia henkilöitä, jotka joko asuvat siellä tai joilla on asiaa Wanhaan Raaheen eli läpikulkijoiden ja satunnaisten vierailijoiden näkemykset ovat myös arvokkaita ja tervetulleita.

Kysely koostuu seitsemästä osa-alueesta, joissa pyydetään kertomaan omia näkemyksiä tai merkitsemään niitä kartalle. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 15 - 20 minuuttia.

Raahen vanhan kaupungin asemakaavanmuutos -kyselylomake 

Asemakaavatyön seuraaminen ja kuntalaisten osallistuminen

Kaavoitusprosessin kulku ja vaiheisiin liittyvä osallistaminen esitellään yleisölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa syksyllä 2020. Tulossa on sekä kaikille avoimia yleisiä työpajoja että mm. yrittäjille suunnattu työpaja.

Vaiheiden aineistot tulevat nähtäville Raahen kaupungin verkkosivuille.

Tulevista tilaisuuksista ilmoitetaan paikallisessa ilmaisjakelulehti Raahelaisessa, Raahen kaupungin verkkosivuilla, Raahen teknisen viraston ilmoitustaululla sekä kaupungin muissa viestintäkanavissa.

Lisätiedot

Kaavasuunnittelija Outi Järvinen/Raahen kaupunki, puh. 040 135 6985, outi.jarvinen [at] raahe.fi

Kauniisti kesken - Raahe-opiston perinteinen kevätnäyttely 2020 on nyt verkossa!

Raahe-opiston kuvataiteen ja kädentaitojen perinteinen kevätnäyttely on nyt siirtynyt verkkoon. Blogspotissa avoinna olevassa virtuaalinäyttelyssä esitellään opiskelijoiden Kauniisti kesken - keskenjääneitä töitä ja prosessikuvauksia kuluneelta lukuvuodelta. Näyttely avautuu maanantaina 1.6.2020 klo 10.00.

Käy tutustumassa näyttelyyn Raahe-opiston Opistotalo Patala -blogissa Raahen-opiston kevätnäyttely 2020. Tervetuloa virtuaaliseen kevätnäyttelyymme!

Lisätiedot

Raahe-opisto, puh. 040 135 6779 / 040 135 6780, raaheopisto [at] raahe.fi

Lasten Liikennepuisto

Liikennepuisto avasi porttinsa tiistaina 2.6. Raahen viihtyisässä liikennepuistossa on 20 erikokoista polkuautoa, leikkialue ja pienimuotoista kioskitoimintaa. Puisto on tarkoitettu alle 12-vuotiaille lapsille. Alle 8-vuotiaiden tulee olla vanhempien seurassa. Yleisenä aukioloaikana puiston käytöstä peritään 2 € / ajava lapsi. Maksutapoina käy käteinen ja kortti.

Ohjeistus liikennepuiston asiakkaille

 • Vältä pitkää oleskelua. Muista odottaessasi turvavälit. 
 • Puistoon saapuessasi pese/desinfioi kätesi portin vieressä olevalla pesupisteellä.
 • Suorita pääsymaksu kioskin ovelta.
 • Autoihin jonotettaessa on huomioitava turvavälit. Välit on merkitty asfalttiin.
 • Toivomme kärsivällisyyttä autojen vaihdon yhteydessä. Autot desinfioidaan työntekijöiden toimesta jokaisen ajon jälkeen
 • Ajoaika on kymmenen minuuttia, jonka jälkeen autot palautetaan parkkipaikalle.
 • Poistuessasi puistosta, pese/desinfioi kätesi.
 • Puiston hiekkalelut eivät ole tänä kesänä käytössä. Mikäli haluat leikkiä hiekkalaatikolla, otathan omat hiekkalelut mukaan.

Pyrimme panostamaan asiakkaiden turvallisuuteen näillä toimilla. Pyrithän asiakkaana myös toimimaan näiden ohjeiden mukaan, jotta työntekijöilläkin olisi turvallinen olla. Huoltajat vastaavat, että lapsetkin toimivat ohjeiden mukaan.

Aukiolot kesällä 2020

Kesäkuu 2.6.-30.6.2020

Tiistaista perjantaihin klo 11-16
Lauantaisin klo 10-15.

Poikkeukset aukioloissa

Avoinna Juhannusviikolla maanantaista torstaihin klo 11-16.

Heinäkuu 1.7.-31.7.2020

Maanantaista perjantaihin klo 11-16.

Tervetuloa!

 

Reinilänpuisto Lukiokadun ja Palokunnankadun kulmauksessa aloitti kesän puistoremontit

Reinilänpuisto Lukiokadun ja Palokunnankadun kulmauksessa aloitti kesän puistoremontit. Kadun reunustaa kiertänyt taikinamarja-aidanne on poistettu, mikä parantaa liikenneturvallisuutta näkemäesteen poistuttua. Puistossa olleet huonokuntoiset kiikku ja penkit on myös poistettu. Kuivatuksen parantamisen myötä poistuu myös jokavuotinen seisovan veden ongelma Lukiokadun reunalta.

Puistoon istutetaan kultasurukuusia, pensassembroja ja pilarikatajia, joiden väleihin laitetaan koristeheiniä sekä kukkia. Iäkkäät lehmukset jäävät reunustamaan puistoa. Puistokäytävän reunaan tulee istuskelua varten penkit, ja kulkuväylien linjausta vähän muutetaan. Työmaa valmistuu viikolla 23. 

Seuraava puistoremonttikohde on Keskuskoulun toisella puolella sijaitseva Uhtuan puisto, johon tulee samat kasvilajit kuin Reinilän puistoon. Tarkoitus on saada arvokkaaseen Keskuskoulun miljööseen yhtenäiset, viihtyisät ja tyylikkäät puistot iloksi kaupunkilaisille. 

Lisätietoja

Kuntatekniikka
Puutarhuri Tita Haapajoki, puh. 044 439 3521, tita.haapajoki [at] raahe.fi

Kaupunginlahdenkadun rakentaminen alkaa

Kaupunginlahdenkadun rakentaminen aloitetaan tulevalla viikolla (vko 23). Alueelta on jo poistettu puustoa ja tulevaa tielinjaa on osittain merkattu maastoon.

Työt aloitetaan Liikennepuiston kohdalta kuivatuksen rakentamisella ja jatketaan siitä Kaupunginlahdenkadun ja pyörätien rakentamisella. Tien ja pyöräteiden rakentamisen edetessä joudutaan välillä rakentamaan kiertoteitä, joita pitkin pyritään siihen, että liikenne pääsee kulkemaan koko työmaan ajan. Rakennustyöt jatkuvat lokakuulle asti. 

Työt tulevat haittamaan kulkua uimarannalle, liikennepuistoon, venesatamaan ja huviloille. Pahoittelemme töistä aiheutuvia häiriöitä ja pyydämme alueella liikkuvia huomioimaan työkoneet ja mahdollisuuksien mukaan välttämään turhaa liikkumista alueella arkipäivisin.

Töiden vaikutusalue merkitty punaisella:

Brain Centerin hallinnon palvelupiste avattu – asiakkaita palvellaan ajanvarauksella

Brain Centerissä sijaitsevat hallinnon palvelut on avattu asiakkaille kaupunginjohtaja Ari Nurkkalan päätöksellä maanantaina 25.5., huomioiden valtioneuvoston antamat suositukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Asiakkaita palvellaan ajanvarausperiaatteella eli tapaamisesta on sovittava etukäteen palvelupisteen vastaanotossa tai suoraan sen viranhaltijan kanssa, jota ollaan tulossa tapaamaan.

Kaupungin hallinnon henkilöstö työskentelee Raatihuoneen remontin vuoksi toistaiseksi Brain Centerissä osoitteessa Rantakatu 5.

Raahen kaupungin verkkosivuilta löytyvät kaikkien kaupungin toimipisteiden ja henkilöstön yhteystiedot.

Nuorisotoimen kesä

Kaikissa ulkoilmatoiminnoissa ja -tapahtumissa säävaraus! 
Ethän tule paikalle sairaana. Huolehditaan yhdessä hygieniasta.

Viikottainen toiminta

 • maanantaisin Beach Volley Pikkulahdella klo 16 - 17 (1.6.-20.7.)
 • tiistaisin Kässähetki ulkona Antinkankaan Monitoimitalolla klo 14-15.30 (9.6.-7.7.)
 • keskiviikkoisin Kuva-arvoitus Instagramissa (3.6.-8.7.)
 • keskiviikkoisin Cuppi goes Out Merikadun kentällä klo 17-19 (3.6.-17.6. ja 1.7.-8.7.)
 • torstaisin Korista Antinkankaan Monitoimitalolla klo 17-18 (4.6.-2.7.)
 • perjantaisin Beach Volley Pikkulahdella klo 17-18 (5.6.-17.7.)
 • Raahe & Vihanti Explore suunnistuseikkailupeli Seppo -pelialustalla koko kesän ajan

Liikennepuisto avoinna 2.6.-31.7.2020. Lue lisää: Lasten liikennepuisto.
 

Tapahtumia

Kesäkuu

 • ma-pe 1.-5.6. Futiskerho Vihannissa
 • to 4.6. Pop Up Merikadulla hyvinvointiohjaajan kanssa
 • to 4.6. klo 18 Instagram-live
 • pe 5.6. Rock Academy Raahe: Matias Kiiveri livestream-klinikka
 • to 11.6. klo 20-23 Melontaretki
 • pe 12.6. klo 14-16 Pop Up Nuokkari Raahessa
 • pe 12.6. klo 15.00 Instagram-live
 • pe 12.6. klo 18-20 Pop Up Nuokkari Vihannissa
 • to 18.6. Juhannus Pop Up Nuokkari
 • ke 24.6. RaatiRoll livestream
 • to 25.6. klo 18 Instagram-live
 • pe 26.6. klo 19-21 Iltakoris Antinkankaalla
 • ma 29.6. klo 17-19 Pop Up Nuokkari

Heinäkuu

 • to 2.7. Pop Up Nuokkari Vihannissa
 • ke 8.7. Suppailu
 • to 9.7. Rock Academy klinikka
 • to 9.7. Rock Academy kesäklubi: Räjäyttäjät & RA -bändi
 • pe 10.7. Samuli Putron lyriikkaklinikka
 • pe 10.7. Liikkuva Moctail Paku
 • la 11.7. Rock Academy livestream

Ota siis seurantaan ja seuraa ilmoittelua: Nastanetti.fiNuorisotoimen facebook, Instagramissa @raahennuorisotoimi ja @nuorten_olotila

Raaseli-verkkokauppa on saanut uuden osoitteen ja ostoskorin

Raahen seudun yhteinen kauppapaikka Raaseli toimii nyt osoitteessa raaseli.fi. Verkkokaupassa on vierailtu jo yli 3000 kertaa ja kauppaa on tehty nelinumeroisen summan edestä. Kiitos kaikille asiakkaille ja mukaan liittyneille yrityksille - jatketaan kauppaa!

Tervetuloa ostoksille Raaseliin

Paikallisiin yrityksiin pääsee shoppailemaan omalta kotisohvalta jokaisena vuorokaudenaikana Raaseli-verkkokaupan kautta. Mikä parasta, tuote- ja palvelulahjakortit voi käyttää juuri itselleen sopivana aikana tai välittää vaikka lahjaksi juhlivalle tai piristystä kaipaavalle lähimmäiselle helposti oman sähköpostin kautta. Maksaminen onnistuu turvallisesti kaikilla tavanomaisilla verkkomaksutavoilla Checkout-palvelun kautta. Jokainen käytetty euro auttaa samalla säilyttämään palvelut omalla paikkakunnalla.

Yritykset lisäävät uusia tuotteita verkkokauppaan jatkuvasti. Tarjolla on muun muassa herkullisia ja liikunnallisia elämyksiä, jokaisen tarvitsemia huoltopalveluita sekä maisemanvaihtoa kaipaavalle majoitusta vaikka puussa! Mikäli suosikkiyrityksesi ei ole vielä kaupassa mukana, vinkkaathan tutulle yrittäjälle liittymisestä.

Siirry ostoksille Raaseli-kauppaan

Uusia yrityksiä kutsutaan mukaan 

Raaseli-verkkokauppaan liittyminen on ilmaista kaikille Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen yrityksille, joilla on kuluttajille myytäviä tuotteita tai palveluita. Kaupassa asioineet ovat toivoneet erityisesti paikallisten ravintoloiden mainostavan palveluitaan, jotta ne olisi entistä helpompi löytää.

Raaselin tarjoama näkyvyys antaa yrityksille hyvän mahdollisuuden laajentaa asiakaskuntaansa!

Verkkokauppapalvelun tarjoaa Raahen seudun kehitys ja kaupan ylläpidosta vastaa raahelainen ResComi Oy. Verkkomaksujen mahdollistamiseksi jokaisesta myydystä lahjakortista peritään pieni palvelumaksu, mitään muita kuluja ei ole.

Myy lahjakortteja ja mainosta palveluitasi

Rekisteröidyttyään Raaseliin yritys voi sekä myydä lahjakortteja, että mainostaa palveluitaan. Kaupassa ei ole toimialarajoituksia. Yrityksen ei tarvitse toimia koko seudulla, vaan Raaseliin ovat tervetulleita myös yhden kunnan alueella kauppaa tekevät yritykset.

Yrityksen ei tarvitse lisätä lahjakortteja myyntiin mainostaakseen, vaan Raaselia saa käyttää halutessaan pelkästään markkinointikanavana. Jos tarjoat verkkokauppa-, kotiinkuljetus- ja/tai noutopalveluita tai suoritat palvelusi asiakkaan kotona, voit auttaa asiakkaita löytämään yrityksesi mainostamalla Raaselissa ja ohjata asiakkaat omiin kanaviisi tekemään tilauksia.

Kehitetään verkkokauppaa yhdessä

Asiakkaille halutaan tarjota mahdollisimman mukava ostoskokemus Raaseli-kaupassa. Alkuvaiheen nopean käynnistyksen jälkeen kauppaan on saatu ostoskori-toiminto, selkeytetty ostajan polkua ja parannettu mobiilinäkymää. Sivuston kautta sekä asiakkaat että myyjät voivat jättää palautetta kaupan kehittämiseksi. Käythän kertomassa omat kehitysehdotuksesi ja tietysti paikallisilla ostoksilla!

Liikuntapalveluiden kesän ohjattuihin ryhmiin ilmoittautuminen

Liikuntapalveluiden kesän 2020 ohjattuihin ryhmiin ilmoittautuminen alkaa maanantaina 25.5.2020. Voit ilmoittautua haluamaasi ryhmään lähettämällä tekstiviestin Annamari Luukkoselle numeroon 040 135 6947 tai sähköpostilla osoitteeseen annamari.luukkonen [at] raahe.fi.

Ryhmien kuvaukset ja aikataulut näet Liikuntapalveluiden Ohjatut ryhmät -otsikon alta: https://www.raahe.fi/liikuntapalvelut/ohjatut-ryhmat

Raahen siirtolapuutarha-alueella vapaita palstoja

Vapaa-ajanviettoa omassa mökissä, vehmaassa puutarhaympäristössä? Tätä tarjoaa Raahen siirtolapuutarha – yksi kaupunkimme salaisista helmistä!

Raahen kaupungin ryhmäpuutarha- eli siirtolapuutarha-alue sijaitsee Arkkukarissa, Siniluodon lahden rannalla. Alue on kaunis ja luonnonläheinen. Kaupungin keskustasta sinne ajaa autolla kymmenessä minuutissa ja polkupyörällä puolessa tunnissa.

Lisätietoja vapaista palstoista löydät Tontit ja maankäyttö -osiosta.

Yhdyskuntatekniset palvelut 2020 tutkimus – asukaskysely on avoinna

Haluamme kuulla mielipiteesi Raahen kaupungin yhdyskuntateknisistä palveluista. Yhdyskuntateknisiin palveluihin kuuluvat kadut, puistot, jätehuolto, vesi- ja viemärihuolto sekä pelastustoimi.

Vastata voit verkkolomakkeella: Yhdyskuntatekniset palvelut 2020 -asukaskysely

Huom! Vastausaikaa on jatkettu 18.6.2020 saakka.

Lisätietoja

Kuntatekniikan päällikkö Paula Pihkanen, paula.pihkanen [at] raahe.fi, puh. 040 830 3171

Teknisen keskuksen ja kaupunginvarikon sulkeminen ajalla 14.5 - 31.8.2020

Teknisen keskuksen ja Kaupunginvarikon ovet ovat lukittuina 14.5. - 31.8.2020. Asiakkaita palvellaan sähköisesti ja puhelimitse em. aikana.

Kesäsulun aikana 29.6. - 17.7.2020 ei ole asiakaspalvelua.

Jarkko Vimpari
tekninen johtaja