Kouluhyvinvointia kehitetään Raahen peruskouluissa

Raahen opetustoimi tekee kehittämistyötä yhdessä Opetushallituksen, Kokeilukeskuksen ja Demos Helsingin kanssa. Raahen peruskoulujen kouluhyvinvointia kehitetään Hyvinvointiarki – hankkeessa, johon Raahen opetustoimi on saanut rahoitusta Opetushallitukselta. Hankeaika on 8/2018- 12/2019. Hankkeen päätavoitteet ovat:

  1. Kehittää koulujen toimintaympäristöä, niin että koulujen henkilökunnalla olisi enemmän aikaa ja mahdollisuuksia kiireettömiin kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen lasten ja nuorten kanssa
  2. Edistää vahvuusperustaisuutta lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukena

Yhteiskuntamme, samoin koulujen toimintakenttä, on kehittynyt paljon viime vuosikymmenen aikana. Muutokset ja niiden myötä lisääntyneet vaatimukset lisäävät kiirettä lapsi- ja perhepalveluissa. Lapset ja nuoret kaipaavat nykyaikana entistä enemmän kiireetöntä kohtaamista ja sitä, että heidät nähdään ja kuullaan. Haastavatkin tilanteet lähtevät aukenemaan, kun kohdataan kiireettömästi sekä nähdään ja kuullaan lapsen, nuoren ja perheen tarpeet. Tutkimukset ja kokemukset puhuvat myös sen puolesta, kuinka merkityksellinen tekijä vahvuuksien esilletuominen ja hyödyntäminen on lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukena. Vahvuuksien havainnointi ja huomioinen lisäävät hyvinvointia ja kasvattavat nk. resilienssikykyä eli kykyä selviytyä haasteista.

Hyvinvointiarki – hankkeessa kehitetään koulujen toimintaympäristöä monin eri tavoin; esimerkiksi uusia työnkuvia kehittämällä. Kahdeksalla Raahen peruskoululla toimii hyvinvointiohjaajia, jotka pyrkivät työllään vastaamaan yksiköiden erinäisiin tarpeisiin ja olemaan kiireettömiä, tavoitettavissa olevia aikuisia koulujen arjessa.

Hyvinvointiohjaajien työnkuva 

Hyvinvointiarki – hankkeen verkkosivut

Pieni poika katsoo kameraan ja taustalla on muita lapsia
Kuva: Pixabay