Raahen kaupungin määräykset ja ohjeet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi 13.3.2020

Raahen kaupunki on linjannut organisaation toimiksi COVID-19-koronaviruspandemian tässä vaiheessa seuraavaa: On erittäin tärkeää pyrkiä hidastamaan viruksen leviämistä, jotta sairastavuuden piikki saadaan loivennettua mahdollisimman pitkälle ajalle. Sairastapausten jakaantuminen pitemmälle ajalle mahdollistaa terveydenhuollon tehokkaan oireen mukaisen hoidon jokaiselle sairastuneelle. Kaikki viruksen leviämistä estävät ja hidastavat toimet on siis mahdollisuuksien mukaan otettava käyttöön.

Viruksen leviämistä ehkäisevä työjärjestelyohje

1. Ulkomailta palatessa tai mikäli työntekijä tietää varmuudella ja todistettavasti olleensa tekemisissä koronavirusinfektioon todetusti sairastuneen henkilön kanssa.

  • Terveysviranomaisen ohjeiden lisäksi tehdään ennakoivia viruksen leviämistä ehkäiseviä toimenpiteitä, joita ovat ensisijaisesti 14 päivän etätyöskentely ja toissijaisesti, etätyön ollessa mahdotonta, esimiehen luvalla kerrallaan viiden päivän palkallinen poissaolo, yhteensä enintään 14 päivää. Luvan etätyön tekemiseen antaa esimies.

2. Työpaikoilla ohjeistetaan siirtymään mahdollisuuksien mukaan työtapoihin, joissa ei ole fyysisiä kontakteja.

  • Rajoitetaan yhteiset kokoukset, palaverit sekä yhteiset tauot minimiin, käytetään sähköisiä kokous- ja viestintäjärjestelmiä mahdollisimman laajamittaisesti hyväksi. Vähemmän kriittiset kokoukset perutaan kokonaan.

3. Niiden työntekijöiden osalta, joilla etätyö on mahdollista, suositellaan etätyötä. Luvan etätyön tekemiseen antaa esimies.

4. Koska Korona-virustartunnan oireet voivat olla samat kuin normaalin kausiflunssan, suositellaan sairaspoissaolon käyttöönottoa heti ensioireiden ilmettyä.

5. Henkilöstön työmatkustamista Raahen ulkopuolelle rajoitetaan siten, että matkustetaan vain erityisen tärkeästä syystä. Tärkeysarvioinnin tekee esimies.

6. Huolehditaan äärimmäisen tarkasti hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Ei kätellä tervehdittäessä, pestään käsiä usein ja erityisesti ennen yhteisiin tiloihin menemistä. Käytetään käsidesiä, jos vesipesu ei ole mahdollinen.

7. Jokainen työntekijä on velvoitettu huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Korona-virustartunnan leviämisen ehkäisemisestä.

Kuntalaisten avointen tapahtumien kokouspaikkojen väliaikainen sulkeminen

Raahen kaupunkikonsernin seuraavat toiminnot ja kuntalaisten avoimet kokoontumispaikat suljetaan 13.3.2020 alkaen 13.5.2020 saakka.

Tämä tarkoittaa tässä vaiheessa seuraavia toimintoja tai yksiköitä:

  • Tapahtumatalo Raahe kaikkine toimintoineen
  • Uimahalli (Uimahallisäätiön hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan päätöksellä)
  • Raahela
  • Nuorisotilat
  • Museot
  • Kirjastot
  • Koulujen ja liikuntapaikkojen harrastekäyttö
  • Kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet, konsertit ja muut tapahtumat

Tämän lisäksi kaikki koulujen ja päiväkotien toiminta tapahtuu oman yksikön tiloissa eli vierailut perutaan.

Ohjeistusta päivitetään tarvittaessa THL:n ja muiden viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätiedot aiheesta

Raahen kaupunki tiedottaa lisätoimenpiteistä henkilöstölle ja kaupunkilaisille Raahen kaupungin www-sivuilla sekä sisäisin tiedotuskanavin.

Kaupungin toimialakohtaisista toimenpiteistä päättää ja tiedottaa kunkin toimialan toimialajohtaja ja yksittäisiä henkilöitä koskevissa asioissa lähiesimies. Toimialakohtaisia asioita ovat esimerkiksi yksittäisten koulujen sulkeminen tai luokkakohtaiset ennakoivat varautumistoimenpiteet, joista tiedotetaan oppilaiden vanhempia Wilma-järjestelmän kautta. Koko kaupunkia koskevasta tiedottamisesta vastaa kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala, ari.nurkkala [at] raahe.fi

Vt. henkilöstöpäällikkö Hannu Haapala, puh. 040 135 7050, hannu.haapala [at] raahe.fi

Aiheesta muualla verkossa

Tyylitelty kypärä.
Kuva: WTF Design Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa