Raahen kaupungin tiedote koronavirustilanteesta 17.3.2020

Virus leviää, vaikka taudin sairastaa lievänä

THL:n mukaan tautia on havaittu vähän lapsilla ja nuorilla ja heilläkin oireet ovat olleet lieviä. Vain noin 2 % kaikista raportoiduista tapauksista on havaittu alle 19-vuotialla. Hyvin pienellä osalla nuorista tauti on ollut vakava. Tämä lohdullinen asia tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että koska lapset ja nuoret sairastavat taudin lievillä oireilla, jatkuu aktiivinen toiminta myös tartuntavaiheessa, koska henkilön omasta tartunnasta ei ole aina ajoissa tietoa. Siksi lasten ja nuorten sosiaalista toimintaa on syytä rajoittaa kaikin mahdollisin keinoin

Kotihoitoa suositellaan kaikille

Lapsen kotihoito on tässä tilanteessa ehdottomasti lapsen edun mukaista ja myös valtioneuvosto suosittelee sitä vahvasti. Lasten ja nuorten liikkumisen ja kohtaamisten rajoittamisella suojellaan myös riskiryhmiin kuuluvia, joilla tauti usein esiintyy erittäin vakavana.

Taudin selkeä riskiryhmä on yli 70-vuotiaat, joilla on jokin perussairaus, esim. diabetes, korkea verenpaine tai sydän- ja verisuonitauti. Korkein riski on yli 80-vuotiailla. Raahen kaupunki ohjeistaa ikäihmisiä ja riskiryhmiin kuuluvia eristäytymään mahdollisuuksien mukaan sosiaalisesta kanssakäymisestä.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen poikkeustoimilla suojellaan riskiryhmiin kuuluvia ja hidastetaan epidemian leviämistä. Samalla varmistetaan terveydenhuollon toimintakyky pidentämällä sairastavuuden piikkiä pidemmälle ajalle.

Varhaiskasvatusta Raahessa järjestetään edelleen

Varhaiskasvatusyksiköt suljetaan niiltä osin kuin se on mahdollista. Varhaiskasvatusta järjestetään edelleen kohdennetulle ryhmälle eli lähtökohtaisesti yhteiskunnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lapsille ja muuten tapauskohtaisesti päiväkotien johtajien kanssa erikseen sovitulla tavalla. Mikäli tarvetta varhaiskasvatuspalvelulle on, pyydetään olemaan suoraan yhteydessä oman päiväkodin johtajaan.

Varhaiskasvatusmaksut poissaoloajalta hyvitetään asiakkaille.

Kouluopetusta järjestetään vain kohdennetusti

Lähiopetusta kouluissa järjestetään esiopetuksen osalta sekä 1.- ja 3.-luokkalaisille vain yhteiskunnallisesti kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien lapsille. Muuten kaikki opetus järjestetään etäopetuksena.

Yhteiskunnan kannalta kriittisiä aloja Raahessa ovat terveydenhuollon ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen henkilöstö, poliisit, kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstö, opettajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö, teknisten palveluiden kriittisen infran kunnossapidosta vastaava henkilöstö, tietyt kaupungin johtohenkilöt sekä muut valtioneuvoston määrittelemät alat. Molempien vanhempien tulee täyttää kriteerit, jotta lapsen koulunkäynti järjestetään..

Lisätietoja

Opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen
puh. +358 40 135 6787, lucina.hanninen [at] raahe.fi

Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Kati Haarala
puh. +358 44 4393794, kati.haarala [at] raahe.fi

Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala
ari.nurkkala [at] raahe.fi

Tyylitelty kypärä.
Kuva: WTF Design Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa