Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tiedote ja toimintaohjeita altistuneille

Raahessa on ilmaantunut koronavirustartuntoja, jotka voivat johtaa rypäsmäiseen paikalliseen epidemiaan alueellamme.

Muutamia keskeisiä asioita on hyvä tietää:  

 • COVID-19-tapaukselle altistuneiksi määritellään henkilöt, jotka ovat olleet kontaktissa COVID-19- tapauksen kanssa tapauksen oireiden alkua edeltäneen 24 tunnin aikana sekä 14 päivää tapauksen oireiden alun jälkeen.
 • Raahen Oluthuoneella altistumispäiviä ovat olleet maanantai 17.8, tiistai 18.8., perjantai 21.8. ja lauantai 22.8. Näinä päivinä Oluthuoneella vierailleita kehotetaan toimimaan seuraavan ohjeen mukaan.

 

Arvioi kumpaan ryhmään kuulut:
 
Lähikontaktin (suuri altistusriski) 

 • Yli 15 minuuttia kestävä kohtaaminen kasvotusten alle 2 metrin etäisyydellä
 • Fyysinen kontakti
 • Suojautumaton kontakti COVID-19-tapauksen eritteisiin esimerkiksi ysköksiin
 • Oleskelu Oluthuoneen sisällä baaritiskin läheisyydessä yli 15 minuuttia

 
Muut kontaktit (pieni altistumisriski)

 • Alle 15 minuuttia kestävä kohtaaminen COVID-19 tapauksen kanssa kasvotusten alle 2 metrin etäisyydellä. 
 • Oleskelu suljetussa tilassa COVID-19 tapauksen kanssa alle 15 minuuttia.

 
Lähikontaktit jäävät karanteeniin. Muut kontaktit eivät jää karanteeniin, mutta oireiden kehittymistä tulee seurata erittäin tarkasti ja hakeutua testiin oireiden ilmaantuessa. 

id=''
Kotikaranteeniohje COVID-19 tapaukselle altistuneelle lähikontaktille

 • Kodista et voi poistua ilman terveysviranomaisen lupaa.
 • Ulkoilu yksin tai samassa asunnossa asuvan kanssa on sallittua, mutta ulkoilun aikana tulee välttää lähikontakteja muiden kanssa.
 • Karanteenin aikana kotiin ei saa tulla vierailijoita.
 • Hoida yhteydenotot sukulaisiin, ystäviin, työpaikalle tai kouluun puhelimitse tai esim. sähköpostin välityksellä. 
 • Mikäli karanteeniin määrätty on oireeton, hänen perheenjäsenensä ja lähikontaktinsa saavat liikkua vapaasti. He eivät ole karanteenissa, koska eivät ole altistuneet koronavirukseen sairastuneelle.
 • Jos karanteenissa oleva sairastuu, hän hakeutuu testiin ja jos testi on positiivinen, niin perheenjäsenet ja lähikontaktit karanteeniin.
 • Noudata karanteenin aikana hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. 

id=''  
Tartuntatautipäiväraha

Tartuntatautilain 82§:n mukaan henkilöllä, joka tartuntataudin leviämisen estämiseksi on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin, on oikeus saada ansionmenetyksen korvaamiseksi tartuntatautipäivärahaa siten kuin sairausvakuutuslaissa (1224/2004) säädetään. 

Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos alle 16- vuotias lapsi on edellä mainitusta syystä määrätty pidettäväksi kotona ja huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään.

Tartuntatautipäiväraha kattaa ansionmenetyksen täysimääräisesti. Katso tarvittaessa lisää Kelan nettisivuilta. 
 
Raahen Oluthuoneen tapauksessa altistuneita on haastava kartoittaa ja tavoittaa, joten ihmisiä pyydetään olemaan itse tarvittaessa yhteydessä terveydenhuoltoon ja ilmoittamaan altistumisestaan aiemmin määriteltyinä päivämäärinä. Vaikka tartuntaketjun jäljittäjät eivät olisikaan tavoittaneet altistunutta henkilöä, niin altistuskaranteeniin jättäytyminen omatoimisesti on vastuullista toimintaa ja estää jatkotartuntojen synnyn. 
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat koronatyön suhteen kriittisiä henkilöitä, joten tässä ryhmässä altistuneita ja karanteenissa olevia voidaan testata mahdollisesti oireettominakin ennen töihin paluuta.  
 
 
Lauri Koivuneva
Tartuntataudeista vastaava lääkäri
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahe-viiri
Kuva: WTF Design Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa