Urakoitsijan tiedote Jokelantien pyörätien rakentamisesta

Mestek Oy on aloittanut 8.6.2020 kevyen liikenteen väylän rakentamisen (Mt 18585) Jokelantielle välillä Kamutantie – Jängentie, samalla rakennetaan Jokelanperän junanradan ylittävä uusi liittymä. Radan ylityksen jälkeen Jokelantien suuntausta parannetaan siten, että nykyinen tie radan varresta siirtyy kulkemaan peltoaukean kautta. Työt valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Jokelantie on kapea, mutkainen ja mäkinen koko urakka-alueella. Ajonopeus pääsääntöisesti päivisin on 30 km/h ja yöksi tarpeettomat rajoitukset poistetaan.

Urakka-aikana Jokelantiellä liikkuu enemmän raskasta kalustoa kuin tavanomaisesti. Työmaa-alueella on myös kaivinkoneita ja muita maanrakennuskoneita.

Lapset ovat uteliaita ja kiinnostuneita kaikesta uudesta. Lasten vanhempia pyydetäänkin ohjeistamaan lapsiaan, etteivät jää seuraamaan työn kulkua, eivätkä lähesty työskenteleviä koneita. Tiellä liikkuvat ja mahdollisesti pysäköidyt maanrakennuskoneet- tai autot tulee ohittaa reippaasti ja riittävän kaukaa, muu liikenne huomioiden. Lasten näkyvyyteen (vaatetukseen) liikenteessä kannattaa myös kiinnittää huomioita.

Mestek Oy pitää urakan työntekijöille ja koneenkuljettajille työmaapalaverin 10.8.2020, jossa käydään läpi koulun alkamisen aiheuttamat muutokset liikenneympäristössä. Haluamme osaltamme turvata kaikkien koulutien.

Lisätietoja

työmaapäällikkö Tapani Kivipää, Mestek Oy, puh. 0400 158 973.

Jaa sosiaalisessa mediassa