Tukipalvelut

Koulukuraattoripalvelut

Koulukuraattoritoiminta on oppilaan tukemista ja yhteistyötä huoltajien, opettajien ja oppilaan muun sosiaalisen verkoston kanssa.

Työn tavoitteena on tukea opintojen suorittamista, oppilaan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä. Koulukuraattori osallistuu opiskeluhuoltoon, käy yksilöllisiä ja ryhmäkeskusteluja, selvittää oppilaan tarvitsemia yksilöllisten opetusjärjestelyjen mahdollisuuksia ja luo tarpeen vaatiessa oppilaan tueksi sosiaalisia verkostoja. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan jatkohoitoon tai muiden tukitoimien piiriin. Kuraattori voi auttaa oppilaita myös koulutuksen nivelvaiheissa.

Koulukuraattori on mukana toteuttamassa yhteisöllistä oppilashuoltoa, eli mm. suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteisöllisyyteen, viihtyvyyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue POHDE tuottaa koulukuraattoripalvelut 1.1.2023 alkaen. 

Raahen alueen koulukuraattorit

Vastaava koulukuraattori

Vastaava koulukuraattori palveluita on saatavana kaikille oppilaitoksille ja päiväkodeille. Vastaavan kuraattorin työtehtäviin kuuluu mm. toimia tarvittaessa työparina koulukuraattorille, koulupsykologille tai kouluterveydenhoitajalle, tarjota konsultointiapua lastensuojelullisissa asioissa ja häneen voi olla yhteydessä kuraattorin apua vaativissa kiireellisissä asioissa oman yksikön koulukuraattorin ollessa poissa töistä.

Koulukuraattori
Elina Holmström
Puh. 040 353 7902
elina.e.holmstrom [at] pohde.fi (elina[dot]e[dot]holmstrom[at]pohde[dot]fi)

Koulupsykologipalvelut

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, vahvistaa nuorten psyykkistä hyvinvointia ja tarjota heille apua opiskeluun. Koulupsykologin työhön kuuluu oppilaiden kokonaisvaltainen tukeminen, itsetuntoon, motivaatioon, psyykkisiin vaikeuksiin ja sosiaaliseen selviytymiseen vaikuttaminen. Psykologin työhön kuuluvat myös oppilaiden oppimisvaikeuksien tutkiminen ja tukitoimien suunnittelu, sekä oppilaiden mielenterveysongelmien arviointi, hoito sekä tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen. Hoitotyössä painottuvat erityisesti opiskeluun liittyvät ongelmat. Työtä tehdään yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, opettajiensa sekä tarvittaessa myös muiden yhteistyötahojen kanssa. Oppilaat ohjautuvat koulupsykologin vastaanotolle pääsääntöisesti kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin tai erityisopettajan kautta.

Koulupsykologin työhön kuuluu opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön konsultointi. Opiskeluhuoltoryhmien toimintaan koulupsykologi osallistuu tarvittaessa.

Psykologi on tarvittaessa mukana opetusta ja opiskelijahuoltoa koskevassa suunnittelutyössä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue POHDE tuottaa koulupsykologipalvelut 1.1.2023 alkaen.

Raahen alueen koulupsykologit