Ilmastotyö

Raahe panostaa erityisesti uusiutuviin energiamuotoihin. Kaupungin alueella toimii yli kuusikymmentä tuulivoimalaa ja kolme aurinkovoimalaa. Molempia on tulossa lisää. Uusiin kunnallisiin rakennuksiin asennetaan aurinkopaneelit. Myös hukkalämpö hyödynnetään: SSAB:n terästehtaan, tuottama hukkalämpö käytetään hyväksi taajama-alueen kaukolämmöntuotannossa.

Liikenne on merkittävä päästöjen lähde. Kaupunki on kaavoittanut uusia reittejä, jotta työmatkat lyhentyisivät ja työmatkaliikenne saataisi sujuvammaksi ja ruuhkattomaksi.

Kevyen liikenteen verkostoa laajennetaan jatkuvasti myös taajama-alueilla. Raahelaiset ovatkin aktiivisia pyöräilijöitä.

Raahen kaupunki kehittää myös alueen jätteiden käsittelyä ja kierrätystä. Esimerkiksi muovin kierrättäminen on ollut mahdollista jo vuodesta 2018.

Raahen kaupungin Hinku-työryhmä raportoi vuosittain ilmastonmuutoksen hillitsimisen eteen tehdyistä toimenpiteistä. Ensimmäinen vuosiraportti julkaistaan maaliskuussa 2021, jonka jälkeen se löytyy myös tältä sivulta.

Tuulivoimaloita ja ruskaa Kuljunlahdella.
Kuva: Raahen kaupunki.