Hyvinvointikertomus ja - suunnitelma

Raahelaisten hyvinvoinnista laaditaan laaja hyvinvointikertomus ja - suunnitelma valtuustokausittain eli neljän vuoden välein. Muina vuosina laaditaan hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman vuosiraportti. Hyvinvointikertomus kokoaa eri lähteistä tietoa raahelaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä tekijöistä ja muutoksista viime vuosien ajalta. Tietoa saadaan muun muassa erilaisista tilastoista, selvityksistä ja kyselyistä, joissa asukkaat pääsevät itse kertomaan hyvinvoinnistaan. Hyvinvointisuunnitelmassa kuvataan puolestaan tavoitteet ja toimenpiteet kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi tulevina vuosina.

Hyvinvointikertomus ja - suunnitelma on päivitetty ennen hyvinvointialueuudistusta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimesta. Vuodesta 2023 lähtien Raahen kaupunki työstää oman hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman. Hyvinvointikertomus vuosilta 2022-2023 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025 on käsitelty kaupunginhallituksessa ja - valtuustossa vuonna 2024. 

Hyvinvointikertomus v. 2022-2023 ja hyvinvointisuunnitelma v. 2024-2025

Liite: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosilta 2022 ja 2023

Liite: Indikaattorikooste Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän v. 2021-2025 hyvinvointikertomuksen indikaattoreista

Liite: Asukaskyselyn koonti