vireillä

Akm 227: Raahen kaupungin 36. kaupunginosan (Ollinsaari) korttelin 3629 asemakaavan muutos (Nikolantie 3)

Asemakaavan muutosalue käsittää Ollinsaaren kaupunginosassa sijaitsevan Pajuniityntien, Vanhan Valtatien, Nikolantien ja Poikalankujan rajaaman korttelin 3629 suojaviher- ja katualueineen. Suunnittelualue sijaitsee n. 2 kilometriä kaupungin keskustasta etelään ja alueen pinta-ala on noin 2,5 hehtaaria.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää olevan pientaloalueen täydennykseksi vetovoimainen, viihtyisä, liikenteellisesti turvallinen ja lapsiystävällinen uusi rivitaloasuntoalue Raahen keskustan ja palvelujen läheisyyteen.

Asiaa on käsitelty viimeksi 15.6.2020, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Ehdotus

Asiaa on käsitelty viimeksi 20.1.2020, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) 27.1.2020 – 25.2.2020  väliseksi ajaksi.

Kaavoittajan tapaaminen, jossa asemakaavan muutosehdotus esitellä, pidetään torstaina 30.1.2020 klo 18.00 – 19.00 Teknisen keskuksen kokoushuoneessa 2, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.


Luonnos

Asiaa on käsitelty viimeksi 10.4.2014, jolloin tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan muutosluonnoksen ja asetti sen mielipiteiden esittämistä varten nähtäville 14.4. - 19.5.2014 väliseksi ajaksi.


Vireilletulo

Asiaa on käsitelty 21.11.2013, jolloin tekninen lautakunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.


 

Akm 227_kaavanrajaus_opaskartta

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala