vireillä

Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa ja käsittää korttelin 21 tontit 4 ja 9 sekä osan katualueesta 678-6-9901-0. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Sovionkatuun, lännessä oikeustalon tonttiin, idässä Kauppakatuun ja etelässä Laivurinkatuun (kävelykatuun).

Kaavamuutoksen tavoitteena on kaupungin asuin- ja liikekeskustan kehittäminen tehokkaamman ja tiiviimmän kaupunkikuvallisesti laadukkaan ja viihtyisän asuinympäristön synnyttämiseksi.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6170 m2.

Asiaa on käsitelty viimeksi 1.10.2018, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) 8.10. - 6.11.2018 väliseksi ajaksi.

Yleisötilaisuus, jossa asemakaavaehdotus esitellään, pidetään torstaina 18.10.2018 klo 17.00 – 18.00 Kauppaporvarin Fregattisalissa, osoitteessa Kirkkokatu 28 (2.krs), Raahe. 

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

 

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Luonnosvaihe

Asiaa on käsitelty 20.9.2017, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi asemakaavan muutosluonnoksen ja asetti sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 2.10. - 31.10.2017 väliseksi ajaksi.

Yleisötilaisuus, jossa asemakaavaluonnos esiteltiin, pidettiin tiistaina 10.10.2017 klo 17.00 – 19.00 Kauppaporvarin Fregattisalissa, osoitteessa Kirkkokatu 28 (2.krs), Raahe.

Suunnitteluvaihetta koskevia asiakirjoja


Vireilletulo

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa ja käsittää korttelin 21 tontit 4 ja 9 sekä osan katualueesta 678-6-9901-0. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Sovionkatuun, lännessä oikeustalon tonttiin, idässä Kauppakatuun ja etelässä Laivurinkatuun (kävelykatuun). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3765 m2.

Asiaa on käsitelty 15.9.2016, jolloin tekninen lautakunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Suunnitteluvaihetta koskevia asiakirjoja

Kuvassa on ortoilmakuva Rautatalon korttelista. Kuvassa näkyy kaava-alueen rajaus.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Mathias Holmén