Päättyneet hankkeet

DIGIKOKOUS 3.0

Digikokous 3.0 on Kajaanin, Kalajoen, Kuusamon, Taivalkosken ja Raahen yhteishanke. Hanke toteutetaan valtiovarainministeriön myöntämällä kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoituksella. Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntien sähköistä päätöksentekoa, siihen liittyviä taustaprosesseja, turvallisuutta sekä saavutettavuutta. Hankkeeseen sisältyy neljä kehitettävää, sähköisen päätöksenteon kokonaisuutta: sähköisten kokouskäytäntöjen kehittäminen, digitaalinen turvallisuus, tiedonhallinnan kehittäminen, saavutettavuus ja avoin hallinto.

Hankkeen nimi: Digikokous 3.0
Toteutusaika: 9.12.2020-30.4.2023
Hankebudjetti: 564 000 €
Hankkeen pääomistaja: Kajaanin kaupunki
Osallistujakunnat: Kajaani, Kalajoki, Kuusamo, Raahe, Taivalkoski.

VALPAS 2

VALPAS 2 -hankkeessa kehitetään sektorirajat ylittävää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä Kittilän ja Posion kuntien, Ylivieskan ja Raahen kaupunkien sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa Nuorten Ystävien valmennuspajamallia soveltaen. Hankkeen kohderyhmänä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat pohjoissuomalaiset nuoret ja nuoret aikuiset (15–40 vuotiaat), jotka ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa ja vaarassa tipahtaa palvelujen ulkopuolelle.

VALPAS 2 kehittää käytännönläheisiä monialaisia palvelupolkuja matalan kynnyksen toimintaan palveluja käyttävien asiakkaiden tarpeista käsin ja toiminta räätälöidään kumppanikuntiin sopivaksi. Hankkeen tavoitteena on kaikissa kumppanikunnissa:

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen etsivällä ja jalkautuvalla työllä.

Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen kuntiin yhdessä vaikeimmassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.

Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuus, elämänhallinta ja työelämävalmiudet vahvistuvat sosiaalisen kuntoutuksen avulla.

Sairaanhoitopiirien ja kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen ja yhteiskehittäjyys-toimintamallin luominen.

Hankkeen nimi: VALPAS 2.

Hankekoodi: S21850

Toteutusaika: 1.1.2020–31.12.2022.

Hankebudjetti: 1 181 331 €.

Hallinnointi: Nuorten ystävät ry.

Yhteistyössä: Kittilän ja Posion kunnat, Raahen ja Ylivieskan kaupungit sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

TYÖVOITTO 2

Tavoitteena on juurruttaa ja levittää Työvoitto - voit olla pätevä työhän -hankkeessa kehitettyä kuntouttavan työtoiminnan opinnollistamismallia. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia osaamisen, kehittämisen, työllistämisen ja rekrytoinnin välineenä.

Hankkeen nimi: Työvoitto 2 - pätevänä työhön. 
Hankekoodi: S21581. 
Toteutusaika: 1.3.2019–30.6.2022. 
Hankebudjetti: 398 484 €. 
Hallinnoija: Raahen koulutuskuntayhtymä.

TAITEILIJARESIDENSSI

Kripa-hankkeen tavoitteena on perustaa Pohjois-Pohjanmaan alueelle toimiva kansainvälisten taiteilijaresidenssien verkosto, Northern AiR. Hanke on Iin, Raahen ja Kuusamon yhteishanke, jota rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Raaheen ja Kuusamoon perustetaan residenssit. Raahessa perustetaan tuotantoresidenssi, joka tuottaa tulevaisuudessa residenssipalveluja koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle sekä alue- ja kaupunkikehittämiseen liittyville toimijoille. Periaatteena on tilaaja-tuottaja-taiteilija -malli eli palveluntuottaja- tai välittäjäliiketoimintaperiaate. Iin kunnan residenssi Kulttuurikauppila vastaa verkoston johtamisesta ja kansainvälistymistyöstä.  

Jokainen residenssi tulee olemaan oman alueensa residenssiverkoston solmukohta, joka kehittää yhteistyötä maaseutuelinkeinojen, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välille. Residenssit toimivat välittäjinä muun elinkeinoelämän sekä julkisen ja kolmannen sektorin suuntaan. Niiden toiminnan tulorahoitus on osittain peräisin hankkeesta pilotoidusta uudesta palveluliiketoiminta- ja yhteistyömallista.

Hankkeen nimi: Kansainvälisen residenssien innovaatioverkostojen perustaminen Pohjois-Pohjanmaalle (Kripa-hanke)  
Toteutusaika: 2020–2022  
Hankebudjetti: 469 160 €  
Hankkeen pääomistaja: Iin kunta  
Osallistujakunnat: Raahe ja Kuusamo 
Muualla verkossa: Northern AiR

nova 2 - nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla

Tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15-29 -vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla, luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- ja alueuudistuksessa nuorille kohdistettujen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Hankkeen taustalla on NOVA - Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla -hanke (S21027), jossa selvitettiin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevia, järjestö- ja kuntasektorin tuottamia matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja niiden kehittämismahdollisuuksia.

Hankkeen nimi: NOVA 2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla.

Hankekoodi: S21350.

Toteutusaika: 1.6.2018–31.5.2021.

Hankebudjetti: 504 000 €.

Hankehallinnointi: Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry.

Osatoteuttajat: Oulun diakonissalaitoksen säätiö / ODL Liikuntaklinikka, Oulun, Pudasjärven ja Raahen kaupungit sekä Muhoksen ja Iin kunnat.

hyvän arjen askeleet

Hanke on jatkoa Hyvä alku Raahessa -hankkeelle ja siinä levitetään ja juurrutetaan Hyvä alku Raahessa -hankkeen aikana rakennettua maahanmuuttajien palveluverkostoa ja palvelumalleja. Hankkeessa tarjotaan uusia kerhoja ja toimintatapoja Siikajoen alueen maahanmuuttajille ja Siikajoen tietoa, kokemuksia, näkemyksiä ja palvelumalleja Raaheen.

Hankkeen nimi: Hyvän arjen askeleet.

Hankekoodi: S21647.

Toteutusaika: 1.3.2019–30.6.2021.

Hankebudjetti: 230 940 €.

Hallinnoija: Raahen kaupunki.

Osatoteuttaja: Siikajoen kunta.

Muualla verkossa: Hyvän arjen askeleet Facebookissa

OHJAAMOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN RAAHESSA

Hankkeessa perustetaan monialainen palvelupiste, jonka kautta nuoren on yhden luukun periaatteella mahdollista ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin. Ohjaamo tukee nuoria sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä, urasuunnittelussa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Hankkeen avulla kehitetään myös nuorille suunnattua työpaja- ja harrastetoimintaa nuorten lähtökohdista käsin.

Toiminnan tavoitteena on nuorten nopea palveluihin ohjaus, syrjäytymisen ehkäisy, opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja kouluttautumisen tukeminen sekä tiedonjaon palveluketjujen parantaminen Ohjaamon toimijaverkossa.

Hankkeen aikana luodaan Raahen alueen toiminta- ja yhteistyömalli, joka edistää nuorisotakuun toteutumista ja elinikäistä ohjausta sekä ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Hankkeen aikana selvitetään myös yhteistyömahdollisuudet Raahen seutukunnan kuntiin.

Hankkeen nimi: Ohjaamotoiminnan käynnistäminen Raahessa. 
Hankekoodi: S21245. 
Toteutusaika: 1.3.2018–30.6.2021. 
Hankebudjetti: 399 570 €. 
Hallinnoija: Raahen kaupunki / Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys. 
Yhteistyössä: Raahen kaupungin nuorisotoimi, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Raahen koulutuskuntayhtymä. 
Muualla verkossa: Raahen ohjaamo Facebookissa

URASAMPO

Hankkeen tavoitteena on uravalmennuskokonaisuuksien, vertaisryhmätoiminnan, yksittäisten teemapäivien ja keskustelutilaisuuksien, webinaaritarjonnan ja muiden palveluiden kautta edistää korkeakoulutettujen sekä valmistumisvaiheessa olevien yliopisto- ja amk-opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja työelämäosaamista.

Valtaosa toiminnoista on suunnattu työnhaussa oleville, mutta Urasammon palveluihin voivat osallistua kaikki uutta nostetta uralleen haluavat korkeakoulutetut. Mukana on niin työnhakijoita kuin työssä tai koulutuksessa oleviakin. Tavoitteena on, että hankkeessa pystyttäisiin auttamaan mahdollisimman monia hyvän, koulutusta vastaavan työpaikan löytämisessä.

Verkkosivuston CV-vinkkien, VertaisVerkon sekä webinaarituotannon avulla pyritään auttamaan koko Pohjois-Suomen korkeakoulutettuja työnhakijoita.

Kaikki palvelut ovat osallistujille maksuttomia.

Hankkeen nimi: Urasampo.

Hankekoodi: S21185.

Toteutusaika: 1.2.2018–31.12.2020.

Hankebudjetti: 740 000 €.

Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki.

Yhteistyössä: Iin kunta,Kajaanin kaupunki, Kemin kaupunki, Kempeleen kunta, Limingan kunta, Oulun kaupunki, Raahen kaupunki, Tornion kaupunki, Ylivieskan kunta, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Tradenomiliitto, Raahen alueen insinöörit, Oulun insinöörit, Kainuun insinöörit, Insinööriliiton alueyhdistykset, Insinööriliitto, Keski-Pohjanmaan insinöörit, Lapin insinöörit, Länsi-Pohjan insinöörit, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset, Suomen ekonomit, ERI-vakuutus, Tietoala, Akavan erityisalat, Opettajien ammattijärjestö, Tekniikan akateemiset.

Luode – luonto ja taide nuorten oppimisympäristönä

Raahen kaupungissa järjestetään nuorille taidetyöpajatoimintaa. Päästessään tekemään nuorille mielekästä tekemistä syrjäytyneiden nuorten omat voimavarat lisääntyvät. Hankkeessa koulutetaan myös nuorison kanssa työskenteleviä. Nuorison kanssa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen antaa mahdollisuuksia nuorten työllistymisen tukemiseen ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäisemiseen.

LUX Seminaari -valopihan toteuttaminen entiselle kampusalueelle 16.–21.12.2019

Toteutusaika: 1.1.2018–31.12.2019

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Kustannusarvio: 924 049 €

Hallinnoija: Helsingin yliopisto

Yhteistyökumppanit: Outward Bound Finland ry, Suomen Latu ry, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Taideyliopisto, Suomen Urheiluopisto/ Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

SELSKAAPI RAAHE -HANKEAPU

Selskaapi Raahe -yhdistys vaalii historiallisten esikuvien tai tyylien mukaisten asujen, välineiden ja esineiden historiaa ja edistää niiden tuntemusta sekä järjestää kursseja, seminaareja, näyttelyitä, ompelu- ja tanssipajoja sekä muita erilaisia keskustelu- ja huvitilaisuuksia.

TYÖNOSTE RAAHE

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Raahen alueelle maahanmuuttajien parissa työskentelevistä asiantuntijoista yhteistyöverkosto, joka kehittää maahanmuuttajien työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjaamisen mallin.

Hankkeessa selvitetään ja kartoitetaan alueen yritysten valmiuksia maahanmuuttajien työllistämiseen, etsitään mahdollisia piilotyöpaikkoja ja yritetään poistaa maahanmuuttajien työllistymiseen liittyviä esteitä.

Hankkeen kohderyhmälle tarjotaan erilaisia työllistymistä edistäviä palveluita, kuten uramentorointi ja urasuunnittelua sekä räätälöityjä lyhytkoulutuksia.

Toteutusaika: 1.8.2017–31.12.2019

Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

Toimintalinja: 3. työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Kokonaisrahoitus: 217 887 €

Hallinnoija: Raahen kaupunki/Hanketoiminta ja kehittäminen

KYLÄSEIKKAILU KINTTUPOLUILLA

Toimintapäivä kyläyhdistyksen vieraana

Tavoitteena on lisätä paikallista tuntemusta ja lisätä luonnonmaiseman sekä kulttuuriympäristöjen hoitoa ja käyttöastetta. Lisäksi hankkeessa kehitetään ulkoilutapahtuma, jotka hyödyntävät ympärivuotista matkailua. Hankkeessa järjestetään vaellusretkiä Vihannin kylien kinttupolkuja pitkin ja polkujen varrella kyläyhdistykset esittelevät omaa kyläänsä. Lisäksi poluilla esitellään paikallista luontoa, historiaa ja henkilötarinoita, mutta myös muinaisia asuinalueita ja niiden tarinoita. Polkuja myös kunnostetaan sekä siltoja, laavuja ja erilaisia torneja rakennetaan lisää. Lisäksi polut tarvitsevat opasteita.

Hankkeen teemoja:

  • Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
  • Hallitustoiminnan kehittäminen
  • Kylien yhteistyön kehittäminen
  • Palvelujen kehittäminen
  • Kinttupolkujen kehitystyö

Toteutusaika: 27.5.2016–1.5.2019

Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry (Leader-rahoitus)

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Kustannusarvio: 20 000 €

Hallinnoija: Alpuan Kylätoimintayhdistys

Yhteistyössä: Vihannin kyläyhdistykset, Palvelevat kylät -hanke ja ALVA-hanke

WANHAN RAAHEN PERINNEMESTARI

Wanha Raahe on yksi Suomen arvokkaimmista puukaupungeista ja sen merkittävin aukio Pekkatori ainutlaatuinen Suomessa. Puukaupungin arvojen ja vetovoiman säilymisen edellytys on osaava ja kestävä rakennusten korjaus ja ylläpito. Perinnemestari auttaa vanhan Raahen kiinteistöjen omistajia rakennustensa ja niiden ympäristön kunnostamisessa, ylläpidossa ja vaalimisessa, korjausavustusten ja rahoituksen hakemisessa sekä järjestää perinnerakentamisen koulutuksia. Perinnemestarin tehtäviin kuuluu myös alaan liittyvä tiedottaminen ja verkostojen luominen rakennusten omistajien ja rakentamista valvovien, ohjaavien ja rahoittavien eri tahojen, toimijoiden ja sidosryhmien kesken.

Wanhan Raahen Perinnemestari -hanke Facebookissa

Toteutusaika: 1.6.2018–31.5.2019

Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry (Leader-rahoitus)

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Kustannusarvio: 48 042,25 €

DIGI HALTUUN!

Hanke ehkäisee digisyrjäytymistä edistäen sähköisten palveluiden käyttöönottoa kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten parissa. Hankkeessa kartoitetaan kuntien asukkaiden koulutustarpeet digitaalisiin palveluihin liittyen ja luodaan toimintamalli koulutustoiminnalle. Lisäksi luodaan pysyvä nettikummitoiminnan malli, jonka avulla koulutusta tarjotaan.

Hanke järjestää myös täsmäkoulutuksia sähköisten palveluiden käyttöönottoon kuntalaisille ja kuntiin perustetaan avoimia ”Digikahviloita”, joissa käytännön digiongelmia voidaan ratkoa. Koulutuksien opetusmateriaalit tarjotaan kuntalaisten käyttöön.

Toteutusaika: 1.9.2017–30.6.2019

Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry (Leader-rahoitus)

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Kustannusarvio: 97 046 €

Hallinnoija: Limingan kunta

Yhteistyössä: Limingan kunta, Siikajoen kunta ja Lumijoen kunta

hyvä alku raahessa

Tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille pian maahantulon jälkeen mahdollisuus hankkia yhteiskunnallisia valmiuksia. Lisäksi hankkeessa kootaan maahanmuuttajien kotoutumisen eteen työskentelevät viranomais-, kehittämis- sekä järjestötoimijat. Hankkeessa myös perustetaan kohtaamispaikka, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten Kansojen Kattaus -illat, käsitaideryhmiä, luontoretkiä, liikunta- ja naistenkerhoja, perhetoimintaa ja ravintoneuvontaa. Lisäksi hankkeessa järjestetään neuvontaa ja suomen kielen opetusta sekä yhteiskuntaan perehdyttävää valmennusta. Kohtaamispaikka toimii myös maahanmuuttajien ja eri toimijoiden tapaamispaikkana.

Neuvontapisteen osoite: Rantakatu 5 B

Hyvä alku Raahessa Facebookissa

Toteutusaika: 1.2.2016–31.3.2019

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

Toimintalinja: 5. sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Kustannusarvio: 160 377 €

Hallinnoija: Raahen kaupunki/Hanketoiminta ja kehittäminen

Cross-border Public Services

Hankkeen tavoitteena on selvittää raja-alueiden julkisten palvelujen nykytilanne, kehittämistoimenpiteet ja alueellinen lisäarvo. Hankkeeseen sisältyy myös kokemusten vaihtoa, jotta saadaan käyttöön parhaita käytäntöjä. Yhteistyökumppaineina on 11 Eurooppalaista raja-aluetta.

Toteutusaika: 2017–2019

Rahoittaja: ESPON 2020 Cooperation Programme

Kustannusarvio: 292 240 €

Perämerenkaaren kasvuyritysten työllistäminen

Hankkeen tavoitteena on työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen sekä rajanylisen yhteistyön lisääminen Perämerenkaarella. Yhteistyöhön osallistuu alueen kuntia, yrityksiä ja muita toimijoita.

Toteutusaika: 2017–2018

Rahoittaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

kansainvälinen taiteilijaresidenssi brahe art space

Hankkeen tavoitteena on suunnitella kansainvälisen taiteilijaresidenssin toiminta: toimintalinja ja residenssiohjelma, hyvin residenssikäytänteiden tuominen Raaheen, verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on aktiivinen kansainvälisesti ja kansallisesti toimiva taiteilijaresidenssi, joka lisää Raahen alueen kansainvälisiä verkostoja, etsiä toiminnan kautta uusia kumppanuuksia ja hyödyntää tehokkaasti paikallista osaamista ja tietotaitoa, vahvistaa Raahen elinkeinorakennetta, kehittää paikallista taiteilijayhteisöä ja samalla lisätä taitelijoiden työllisyyttä.

Kansainvälinen taiteilijaresidenssi Facebookissa

Toteutusaika: 1.6.2018–31.12.2018

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rahoituksen muoto: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus

Kokonaisrahoitus: 39 364 €

Yhteistyössä: Raahen kaupungin eri toimijayhteistyö: kulttuuritoimi ja opetustoimi, Res Artis -verkosto, Lähialueiden residenssit: Kulttuuritalo Päiväkoti, Hailuoto; Drake Arts Center, Kokkola; Iin Kulttuurikauppila; AiR, Pietarsaari; Mustarinda-residenssi, Hyrynsalmi. Raahen teatterin kannatusyhdistys ja Rajatsi ry/Charles Gil, taidegraafikot Juha Laakso ja Raija Korppila.

KAAPO-kaupunki ja kuntakeskustat Pohjoisessa

KAAPO-hankkeessa edistetään kuntien viranomaisten, liike-elämän toimijoiden sekä asukkaiden tai asukasyhdistysten ja kotiseutuyhdistysten yhteistyötä, jonka päämääränä on yhteisen taajamaympäristön fyysinen ja toiminnallinen kehittäminen. Hankkeen tuloksena luodaan paikkaperustaista suunnittelua tukeva toimintamalli, joka soveltuu pikkukaupunkien keskustojen ja osakeskustojen toimijalähtöiseen kehittämiseen. Hankkeen aikana tuotetaan konkreettisia keskustojen/kylien esitettyjen tavoitteiden pohjalta yrittäjyyspainotteisesti.

KAAPO-hankkeen internetsivut

Painopisteet Raahessa: Wanha Raahe yrittäjämäisesti ja keskustan kaupunkisisustaminen

Toteutusaika: 1.1.2015–31.12.2018

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto)

Toimintalinja: 2. uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisujen kehittäminen

Kokonaisrahoitus: 550 000 €

Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Yhteistyössä: Haapajärvi, Kalajoki, Kempele, Kärsämäki, Nivala, Merijärvi, Pyhäjoki, Siikalatva, Utajärvi ja Ylivieska

Hankkeen tuloksia:

Nuorten ja asumisongelmaisten itsenäisen asumisen tukeminen

Tavoitteena on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja pyrkiä vaikuttamaan erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin. Hanke edistää nuorten itsenäistymistä ja oman talouden sekä elämän hallintaa. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan asumistaidottomuudesta aiheutuvia ongelmia, ottaen huomioon kaikkien osapuolten näkökulmat. Lisäksi ennaltaehkäistään itsenäisen asumisen oikeuden menettämistä.

Hanke käynnistää asumisneuvojatoiminnan Raahessa. Asumisneuvoja tekee tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden ja alueen vuokranantajien kanssa pyrkiessään parantamaan asiakkaidensa asumis- ja elämistaitoja sekä ratkomaan heidän asumiseensa liittyviä ongelmia. Näin toimien edistetään nuorten ja muiden kohderyhmään kuuluvien hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä sekä parannetaan elämänhallintaa.

Asumisneuvoja aloitti työnsä 8.6.2015

Toteutusaika: 8.6.2015–31.12.2018

Rahoittaja: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Tuen muoto: avustus asumisneuvontatoimintaan

Kustannusarvio: haetaan vuosittain

Hallinnoija: Raahen Seudun Asuntosäätiö

Yhteistyössä: Pattijoen nuorisoasunnot ry, Kiinteistö Oy Kummatti, Asunto Oy Vihannin kantti, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Ruokamatkailun kehittämishanke: Pohjoinen ruoka ja matkailu – Arctic Food and Travel

Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaalla paikallisiin erityispiirteisiin ja ruokakulttuuriin pohjautuvaa monialaista kehittämisyhteistyötä. Tavoitteena on laadukkaita ruokamatkailutuotteita ja -palveluita tuottava yritysverkosto, jonka kautta pohjoispohjalainen ruokamatkailu tulee tunnetuksi omassa maakunnassa, Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi tavoitteena on korkea ja yhtenäinen tuote- ja palvelulaatu sekä jatkuva parantaminen verkoston kaikissa yrityksissä.

Ruokamatkailua kehitetään verkostotapaamisissa, joissa jaetaan ja tuotetaan tietoa sekä hyviä käytäntöjä verkostossa toimivien käyttöön. Parhaan hyödyn yritys saa osallistumalla toimintaan. Yhteiset opintomatkat antavat lisätietoa ja uusia ideoita.

Ruokamatkailun kehittämishankkeen internetsivut

Alueellisia kehittämisteemoja: Merellinen Raahen seutu, Lakeus (Liminka-Lumijoki-Tyrnävä), Ruokalaakso (Utajärvi), Tunturi-alue (Pudasjärvi), Oulun alue, Hailuoto

Toteutusaika: 2.11.2015–30.10.2018

Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto

Kustannusarvio: 600 000 €

Hallinnoija: Pro Agria Oulu ry

Yhteistyössä: Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Utajärvi, Pudasjärvi, Oulu, Hailuoto

Lampinsaaren asukastuvan ja paviljongin kehittäminen

Lampinsaaren kaivoskylä on kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus. Lampinsaaren kylä tarvitsee asukastuvan, joka toimii koko kylän yhteisenä olohuoneena. Tuvalla voi tulla kahvittelemaan, juttelemaan tai vaikka hoitamaan nettiasiointia. Lisäksi koululaiset ja nuoret kohtaavat muita kyläläisiä sekä oppivat, että on paikka johon he voivat tulla. Tiloissa voidaan myös järjestää erilaisia kursseja.

Lampinsaaren paviljonki sijaitsee Lampinsaari Campingin läheisyydessä ja se palvelee sekä uima-, että tapahtumien pitopaikkana. Paviljonki on tuonut kylälle yhteisöllisyyttä esimerkiksi illanvietto- ja tapahtumapaikkana sekä lisännyt palveluntarjontaa matkailijoille. Paviljonki tarvitsee kehittämistä niin sisä- kuin ulkopuolelta, jotta se palvelisi paremmin kyläläisiä sekä matkailijoita ja olisi samalla myös viihtyisämpi. Lisäksi uusi sisustus tuo paremmin esille Lampinsaaren kaivosta ja sen merkitystä kylälle.

Toteutusaika: Kevät–kesä 2018

Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry

Rahoituksen muoto: HaPa-teemahanke

Kokonaisrahoitus: 5 000 €

Hallinnoija: Lampinsaaren kyläyhdistys ry

Kaupunkivisualisoinnin kehitysprosessin vauhdittaminen avoimen kaupunkidatan avulla

Hankkeessa testataan CityGML-aineiston hyödyntämistä nykyaikaisen kaupunkivisualisaation luomisessa.

Kokeilussa syntyy: 
1) Kaupunkivisualisaation esimerkkitoteutus kahdella eri alustalla, jaettavaksi lähdetiedostoineen. 
2) Dokumentointi kehitetyistä menetelmistä ja kokemuksista.

Esimerkkivisualisaatiot toteutetaan sekä Unreal Engine 4 -pelimoottorilla että perinteisempää renderöintiteknologiaa edustavalla 3ds Max -ohjelmistolla toteutettuna

Toteutusaika: 1.1.2018–30.6.2018

Rahoittaja: Ympäristöministeriö/KIRA-digi

Toteuttaa KIRA-digin tavoitteita: Vauhdittaa alan toimintatapojen muutosta sekä mahdollistaa erilaisten mallien ja kehittämispolkujen testaamisen ja kokeilut

Kokeiluhanke liittyy seuraaviin teemoihin/näkökulmiin: Vakiointinäkökulma ja toimintamallinäkökulma

Kokonaisrahoitus: 32 963 €

NOVA - Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla

NOVA-hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevista järjestö- ja kuntasektorin tuottamista liikuntapalveluista Pohjois-Pohjanmaalla. Selvitystyön lisäksi hankkeessa yhteissuunnitellaan, testataan ja kehitetään nuorten tarpeista lähteviä liikuntapalveluja pilottiryhmien kanssa. Hankkeessa järjestetään myös seminaari sekä moniammatillista workshop-toimintaa.

NOVA-hankkeen internetsivut

Toteutusaika: 1.6.2017–31.3.2018

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Kustannusarvio: 52 429 €

Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Yhteistyössä: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/ODL Liikuntaklinikka

Raahen saariston kunnostaminen

Tavoitteena on korjata ja kehittää Iso-Kraaselin, Kallan ja Taskun saaria raivaamalla luontopolkuja, tekemällä uusia pitkospuita, kunnostamalla nuotiopaikkoja, valmistamalla uusia opastauluja ja kunnostamalla vanhoja, lisäämällä ohjeistusta saarissa käyttäytymiseen ja kunnostamalla vessoja.

Toteutusaika: Kesä–syksy 2017

Rahoittaja: Raahen Voima Oy ja SSAB Oy

Kustannusarvio: 4 000 €

Hallinnoija: Raahen Meriseura ry

Yhteistyössä: Luontopaja ja Meriraahe/Jouni Leinonen

Mun juttu - meidän tulevaisuus

Tavoitteena on vahvistaa nuorten parissa toimivan monialaisen palveluverkoston yhteistyötä, luoda palveluinnovaatioita ja sosiaalisia innovaatioita sekä uusia toimintamalleja. Tavoitteena on myös ohjausmallin kehittäminen, jolla pystytään ehkäisemään varhaisessa vaiheessa nuorten syrjäytymistä sekä vahvistaa tukitoimia, joilla pystytään lisäämään nivelvaiheessa olevien oppilaiden osallisuutta sekä ohjautumista omia toiveita ja taitoja vastaavaan koulutukseen. Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan menetelmien vaikutuksista niiden kehittämiseksi. Keskeinen tavoite on nuoren omien resurssien tunnistaminen ja kehittäminen yhteisöllisesti, sukupuolten erityisyys ja sukupolvien välinen vuoropuhelu huomioon ottaen.

Mun juttu -hankkeen internetsivut

Toteutusaika: 1.8.2015–31.12.2017

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)/p>

Toimintalinja: 4., koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1, siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Kokonaisrahoitus: 1 559 643 €

Hallinnoija: Helsingin yliopisto/Lahden yliopistokampus

Yhteistyössä: Sibelius-akatemia, Helsingin yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Taideyliopisto, Vierumäen Suomen Urheiluopisto/ Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry, Lahden kaupungin Lahden seudun ympäristöpalvelut, K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo/ Kokkolan kaupunki

Keskustan elinvoimalaskenta

Raahessa toteutetaan elinvoimalaskenta, joka on osa taajamaympäristön fyysistä ja toiminnallista kehittämistä. Tähän on kehitetty toimijalähtöinen selvitysmalli, joka toteutetaan osana KAAPO-hanketta yhdessä Kokkolan, Kalajoen ja Kannuksen kanssa.

Toteutusaika: marraskuu 2016

Keskustan elinvoimalaskennan raportti (pdf)

Yhteistyössä: KAAPO-hanke, Elävät kaupunkikeskustat ry ja TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi OY.

SportFlow Raahe - Hyvää tuulta liikunnalla

Päätavoitteena on maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla, johon pyritetään tukemalla maahanmuuttajien osallistumista liikuntatoimintaan. Lisäksi tavoitteena on maahanmuuttajien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen, elämänhallinnan lisääntyminen, syrjäytymisen ehkäisy, ennakkoluulojen väheneminen, yhteisöllisyyden lisääntyminen sekä maahanmuuttajien ja kantaväestön myönteisen vuorovaikutuksen lisääntyminen. Myös lasten ja nuorten liikunnallisen ja kulttuurillisen elämäntavan kehittyminen sekä nuorten elinolojen parantaminen asetetaan tärkeäksi tavoitteeksi.

Toteutusaika: 1.2.2016–28.2.2017

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tuen muoto: Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Kokonaisrahoitus: 34 880 €

Yhteistyössä: Raahen kaupungin liikuntatoimi

Hanke jatkuu liikuntatoimessa

ArtDuuni - työpaja, valmennus ja aktivointipalvelu

Painopisteenä on työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja osaamisen kehittämisen tukeminen. Hankkeen työpajoilla kehitetään työpajatoiminnan piiriin tulevien valmentautujien työkykyä, arjenhallintaa ja sosiaalisia taitoja sekä parannetaan työllistymisen mahdollisuuksia. Kansainvälisyys sisältyy kaikkeen järjestettävään toimintaan. Työskentely on työelämälähtöistä, jolloin kehitetään valmentautujan ammattiosaamista. Monikulttuurisuus näkyy pajatyöskentelyn kaikissa toiminnoissa kehittämisalueena.

Toteutusaika: 1.6.2015–31.12.2016

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Tuen muoto: Työllisyyspoliittinen avustus

Kokonaisrahoitus: 76 466,20 €

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kokeilu- ja kehittämistoiminnan sisällöstä ja kuntaorganisaatioiden älykkyydestä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 1) miten kokeilutoiminnalla voidaan vahvistaa kuntaorganisaation älykkyyttä, 2) miten kuntaorganisaatioissa kyetään ajattelu- ja toimintatapojen muutoksiin sekä 3) mitä esteitä kokeilutoiminnalle on kunnissa. Tutkimuksen aineiston muodostaa kuntien toimijoille osoitetun kyselyn tilastollinen aineisto sekä kunnissa järjestetyissä workshopeissa kerätty laadullinen aineisto.

Toteutusaika: 1.3.2014–31.3.2016

Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Kokonaisrahoitus: 185 000 €

Yhteistyössä: Hattula, Hollola, Hämeenlinna, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Rovaniemi ja Salo sekä Suomen Kuntaliitto

Hallinnoija: Tampereen yliopisto

Pooki Flakkaa - Raahen Meripäivät 2015

Päätavoitteena on suunnitella, valmistella ja toteuttaa purjelaiva-ajan tapahtuma, joka nostaa Raahen matkailullista vetovoimaa. Tämä tapahtuma pilotoidaan 2.–4.7.2015 ja se toimii testialustana myöhempiä vuosia ajatellen. Hanketta on valmisteltu erityisesti yhteistyössä merellisten toimijoiden, asiasta kiinnostuneiden, vapaaehtoisten kuntalaisten, kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden virkamiesten ja alueen yrittäjien kanssa. Tavoitteena on merellisyyden esiin nostaminen Raahessa ja Raahen alueella. Myös merelliset yrittäjät ja yhdistykset sekä eri toimijat pääsevät tuomaan esille palvelujaan ja toimintaansa ja mahdollisesti voivat rekrytoida uusia toimijoita. Tapahtuma koostuu merellisestä osiosta ja maatapahtumasta.

Maatapahtuman osalta tavoitteena on saada maaseudun yrittäjiä esittelemään tuotteitaan maatapahtuman keskeisellä toimintapaikalla eli Komerssin markkinoilla. Komerssin markkinoita varten valmistetaan myyntikojuja ja tavoitteena on, että myyjät pukeutuisivat purjelaiva-ajan hengessä.

Tapahtuma-aika: 2.–4.7.2015

Purjelaiva-ajan Raahe: Komerssin markkinat ja Pieni Eskaaderi 2015

Merellisen matkailun edistäminen

Pooki Flakkaa Facebookissa

Pooki Flakaa Visit Raahen internetsivuilla

Hankkeen toteutusaika: 11.6.2015–30.6.2016

Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Kokonaisrahoitus: 33 198,30 €

Yhteistyössä: Raahen Meripelastusyhdistys ry, Kiviniemen Meripelastusyhdistys ry, Oulun Meripelastajat ry, Kemin Meripelastajat ry, Sukellusseura Mursut ry, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Rajavartiolaitos, Raahen Purjehdusseura, Raahen Purjehdusseura / melontajaosto, Suomen Punainen Risti / Raahen osasto, Pikkulahden Palvelut, Raahen Merionkijat, Raahen purjelaivasäätiö / Raahen Fiia, Raahen Meriseura, Merimieskirkko, Raahen satama, Raahen seurakunta

Kuntalaiset keskiöön - KUKE

Kuntaliiton internetsivut

Yhteistyössä: Kuntaliitto ja 17 osallistujakuntaa

Lähidemokratia-malli

Ehdotus Raahen lähidemokratiamalliksi (pdf)

Yhteistyössä: KUKE, Kuntalaiset keskiöön -työryhmä