Musiikin syventävät opinnot

Laajan oppimäärän opinnot tarjoavat oppilaalle mahdollisuuden kehittää hänelle merkityksellisiä musiikin ilmaisutapoja. Oppilaita kannustetaan tarkastelemaan, tulkitsemaan ja arvottamaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta musiikin keinoin.

Perusopintojen jälkeen musiikkiopistossa on mahdollista siirtyä opiskelemaan syventäviä opintoja. Syventävien opintojen tarkoituksena on opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen. Musiikin laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö.

Syventävät opinnot koostuvat kaikille yhteisistä instrumentti- ja mupe opinnoista sekä yhteismusisoinnista ja valinnaisista opinnoista.