Möykkylä

Möykkylä sijaitsee Raahessa kantatien 88 ja siitä poikkeavan Lukkaroistentien varrella koostuen Möykkyperästä ja Lukkaroistenperästä.

Möykkylän naapureita ovat Läntisranta ja Kopsa. Etäisyydet ovat pitkiä, sillä kylän laidalta toiselle matkaa kertyy lähes kaksikymmentä kilometriä.

Möykkylässä on useita pieniä järviä ja lampia, kuten Melalampi, Kivilampi, Keskilampi, Hautalampi, Möykkyjärvi, Niemenjärvi, Haukilampi, Ala-Vuolu ja Järvelänjärvi. Möykkylä on eräänlainen vedenjakaja. Siellä lähtee Sahaoja (Vuoluoja) koilliseen, yhtyen Ruukissa Siikajokeen, Pattijoki luoteeseen ja Piehinkijoki lounaaseen. Lisäksi Läntisrannan puolelta lähtee Vihantijoki kaakkoon.

Maastoltaan alue on hiekkakankaita, joiden välissä on soita ja nevoja. Kantatien vierus on tärkeää pohjavesialuetta, josta pumpataan vettä Raahen keskustaan.

Asukkaita kylässä on noin 70, asuttuja talouksia 32. Möykkylässä toimii kyläyhdistys, joka muodostettiin vuonna 2011 yhdistämällä maamiesseura ja kylätoimikunta. Kokoontumispaikkana on kylätupa, joka on aikaisemmin toiminut vapaakirkkona ja kouluna.

Liitetiedostot