Lähidemokratiahallitus

Lähidemokratiahallitus vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa oman alueensa asioihin. Lähidemokratiahallitus järjestää säännöllisesti asukastapaamisia, joissa keskustellaan asukkaita koskevista ajankohtaisista asioista.

Lähidemokratiahallitus käsittelee ja tiedottaa kaupungin alueita koskevien asioiden vireillepanosta. Se myös kokoaa eri alueiden aloitteet ja tekee niistä esitykset kaupunginhallitukselle. Lähidemokratiahallitus jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistetun kehittämisrahan, jatkaa Sofy-toimintaa sekä avustaa kaupungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimusten tekemisessä.

Lähidemokratiahallituksen yhdeksän edustajaa valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on jäseniä neljän eri alueen edustajista: Merikadun, Pattasten, Saloisten ja Vihannin koulupiireistä.

Lähidemokratiahallituksen kokoonpano 2017–2019

Puheenjohtaja

Elina Romppainen, elina.romppainen [at] raahe.fi
Varapuheenjohtaja Pertti Vuori, pertti.vuori [at] raahe.fi

Jäsenet

  • Mikko Jaakkola
  • Merja Junnila
  • Eero Keskitalo
  • Mira Martin
  • Jani Niemelä
  • Anne-Mari Orava
  • Johanna Pistemaa

Kaupunginhallituksen edustaja lähidemokratiahallituksessa on Vesa Pukkila ja varaedustaja Pekka Poukkula. 

Sihteeri/esittelijä on Ritva Mattila.

Lähidemokratiahallituksen edustajat tavoittaa sähköpostitse. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi [at] raahe.fi