Hankkeet

Raahen varhaiskasvatuksessa tehdään aktiivista kehittämistyötä, jota tukevat erilaiset Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitukset. Raahen varhaiskasvatuksen kehittämishankkeet ovat linjassa varhaiskasvatuksen toiminnallisiin tavoitteisiin ja näin ollen myös hankkeiden kantavia teemoja ovat mm. arviointi, johtaminen, varhaiskasvatuksen laadun parantaminen, toimintamallien vakiinnuttaminen ja rakenteiden kehittäminen. Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllistä kehittämistyötä ja pysyä mukana varhaiskasvatuskentän jatkuvissa muutoksissa.

Käynnissä olevat hankkeet

Valssi-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2023–2024.
Avustuksen käyttöaika 1.1.2023-30.6.2024

Tasa-arvo III-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023–2024.
Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia ja lähipalveluperiaatetta sekä lapsen oikeutta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.
Avustuksen käyttöaika on 2023 – 31.12.2024