Kuulutus melupäätöksestä / Gunnarin Kulttuuripäivät

Asia

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja on käsitellyt Lyhde ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti toteutettuna. Meluilmoitus koskee 27.7.2024 järjestettävää koko perheen kulttuuritapahtumaa osoitteessa Kaivoskatu 9.

Nähtävilläolo

Päätöspäivä on 28.6.2024. Kuulutuksen julkaisupäivä on 28.6.2024. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 5.7.2024. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 28.6.-5.8.2024 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelulain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 5.8.2024, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa päätöksen tehnyt ympäristötarkastaja Henna Laurila, puh. 044 439 3503, henna.laurila [at] raahe.fi (henna[dot]laurila[at]raahe[dot]fi). Loma-aikoina lisätietoja asiasta Raahen ympäristövalvonnasta ymparisto [at] raahe.fi (ymparisto[at]raahe[dot]fi).