Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta / Murkonkangas / Kellola Rock Oy

Hakija

Kellola Rock Oy, y-tunnus 2152272-1

Toiminnan sijoituspaikka

Murkonkangas 678-416-1-92, Olkijoki, Raahe

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Maa-aineslupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Haettava ottoalueen koko on 2,7 ha, ottomäärä 65 384 m3 ja ottoaika 10 vuotta. Ottosyvyys on keskimäärin 3 m ja suurimmillaan 4 m. Alueella ei ole ollut aiempaa ottotoimintaa.

Hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Kuulutuksen julkaisupäivä on 28.6.2024. Kuulutus ja siihen liittyvät hakemusasiakirjat ovat julkisesti nähtävillä 28.6.-5.8.2024 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 5.7.2024.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Myös muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena kuulutusaikana osoitteeseen Ympäristövalvonta / Tekninen keskus, Rantakatu 8 E, 92100 Raahe tai sähköpostitse ymparisto [at] raahe.fi (ymparisto[at]raahe[dot]fi) viimeistään 5.8.2024.

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja Henna Laurila, puh. 044 439 3503, henna.laurila [at] raahe.fi (henna[dot]laurila[at]raahe[dot]fi)

Johtava ympäristötarkastaja Niini Tuikkanen, puh. 044 439 3633, niini.tuikkanen [at] raahe.fi (niini[dot]tuikkanen[at]raahe[dot]fi)

Loma-aikoina lisätietoja Raahen ympäristövalvonnasta ymparisto [at] raahe.fi (ymparisto[at]raahe[dot]fi)