Kuulutus melupäätöksestä / Kölifest

Asia

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja on käsitellyt Raahen kaupungin nuorisopalveluiden ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti toteutettuna. Meluilmoitus koskee 26.6.2024 järjestettävää Kölifest-ulkoilmakonserttia osoitteessa Rantakatu 33.

Nähtävilläolo

Päätöspäivä on 18.6.2024. Kuulutuksen julkaisupäivä on 18.6.2024. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 25.6.2024. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 18.6.-26.7.2024 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelulain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 26.7.2024, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa päätöksen tehnyt ympäristötarkastaja Henna Laurila, puh. 044 439 3503, henna.laurila [at] raahe.fi (henna[dot]laurila[at]raahe[dot]fi). Loma-aikoina lisätietoja Raahen ympäristövalvonnasta ymparisto [at] raahe.fi (ymparisto[at]raahe[dot]fi).