Mitä pitää ottaa huomioon tarjousta tehtäessä

Tarjous jätetään aina sähköistä kilpailutusjärjestelmää käyttäen, muulla tavoin toimitettua tarjousta ei hyväksytä.

Tiedustelut sähköisen järjestelmän kautta

Mikäli tarjouspyyntö on epäselvä, siinä ilmenee ristiriitoja tai se herättää jonkinlaisia kysymyksiä ja on tulkinnanvarainen, tulee tarjoajan esittää kysymys sähköisen järjestelmän kautta. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Kysymysten esittäminen on mahdollista tarjouspyynnöllä mainittuna ajankohtana, ei enää kysymysten jättöajan umpeuduttua.

Kysyminen kannattaa

Kysymällä vältyt mahdollisilta virheiltä esim. tarjouksen puutteellisuus ja epäselvyys, jotka voivat johtaa tarjouksesi hylkäämiseen. Esitä kysymyksiä, varsinkin jos olet tekemässä tarjousta ensimmäistä kertaa.

Liitteiden lisääminen

Tarjouksen liitteeksi tulee ladata vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet, ei esimerkiksi itse laadittua tarjousasiakirjaa, koska niiden sisältämät tiedot voidaan tulkita omien ehtojen esittämiseksi ja se johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi.

Olemme helpottaneet tarjouksen jättämistä, sillä emme vaadi lataamaan tarjouksen liitteeksi poissulkemisen edellytysten ja soveltuvuusvaatimusten täyttymisen selvittämiseen tarvittavia asiakirjoja, vaan pyydämme valittua toimijaa esittämään ne vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ennen sopimuksen laatimista. Tämä helpottaa tarjoajaa tarjouksen jättämisessä.