voimassa

Ak 188: Kylmäniemen asuntoalueen asemakaava

KV 28.4.2004 § 15, voimaantulo 15.6.2004.

Suunnittelualue käsitti osan Kylmäniementiestä ja sen pohjoispuolisesta alueesta. Suunnittelualueen koko oli 7.75 ha.

Kaavan tarkoituksena oli tarjota uusia tontteja omakotirakentamiseen halutulta asuinalueelta ja mahdollistaa turvalliset liikenneolot auto- ja kevyelle liikenteelle. Kaavalla turvatiin myös riittävän suojapuuston säilyminen meren ja uuden asuinalueen välillä.

 

Havainnekuva Kylmäniemi

Lisätietoja
Kaavoitus