vireillä

Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaava-alue sijoittuu Raahen keskustan läheisyyteen, Raahen kaupungin 30. kaupunginosaan, Pitkänkarin alueelle, Kaupunginlahden (Pikkulahden) rantaan.

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 42,5 ha, josta vesialuetta noin 18,5 ha ja maa-aluetta noin 24 ha.
Suunnittelualue on Raahen kaupungin omistuksessa. Alueen pohjoisosaan johtaa Ulkofantintie.

Suunnittelun tavoitteena on laatia Pikkulahden alueelle virkistysaluepainotteinen asemakaava siten, että Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa esitetyt asuntoaluevaraukset supistuvat ja virkistysalueet lisääntyvät kaupunginhallituksen 31.3.2014 §142 tekemän päätöksen mukaisesti.
 
Pikkulahden (Kaupunginlahdenrannan) alueelle laaditaan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma sekä Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, joka pohjautuu laadittuun virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelmaan.

Tavoitteena on, että kaupungin edustan ranta-aluetta kehitetään yhtenäiseksi, eläväksi ja maisemallisesti kauniiksi ympärivuotiseksi kaupungin Keskuspuistoksi ja parannetaan Kaupunginlahdenrannan arvokasta kokonaisilmettä.

Liikenteellisenä tavoitteena on luoda alueelta sujuvat, turvalliset ja selkeät yhteydet alueen ulkopuoliseen kevyen liikenteen verkkoon ja katuverkkoon.

Asiaa on käsitelty viimeksi 15.6.2020, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Ehdotusvaihe

Asiaa on käsitelty viimeksi 3.2.2020, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ajalle 10.2. - 10.3.2020.

Yleisötilaisuus, jossa kaavan muutosehdotus sekä Pikkulahden puisto-, virkistys- ja liikuntasuunnitelman ehdotus esitellään, pidetään lauantaina 22.2.2020 klo 13.00 - 16.00 Brain Centerin 1. kerroksessa (Rantakatu 5 D, Raahe). Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus tutustua suunnitelmaan myös virtuaalisesti.


Luonnosvaihe

Asiaa on käsitelty 9.4.2019, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja asetti sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 15.4. – 31.5.2019 väliseksi ajaksi.

Yleisötilaisuus, jossa kaavan muutosluonnos sekä Pikkulahden puisto-, virkistys- ja liikuntasuunnitelman luonnos esitellään, pidetään lauantaina 11.5.2019 klo 12.00 - 16.00 Tapahtumatalo Raahen Fregatti-salissa (Kirkkokatu 28, 2 krs., Raahe). Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus tutustua suunnitelmaan myös virtuaalisesti.


Vireilletulo

Asiaa on käsitelty 13.12.2017, jolloin kehittämislautakunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Vireilletulosta kuulutettiin 6.1.2018.

Ortoilmakuva Pikkulahden alueelta.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Mathias Holmén