Matkakorvaus

Matkakorvaukset on laskutettava enintään kaksi kuukautta kerrallaan, ei koko kautta. Matkakustannusten korvaukset laitetaan maksuun joka toinen maanantai.

Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy KVTES:n ao. määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

  • Muussa kuin opiston sijaintikunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan matkasta kunnan ulkopuolelta sijaitsevasta asunnosta tai hänen kunnan ulkopuolella sijaitsevasta toimipaikastaan opiston työpisteeseen siltä osin kuin matkan pituus ylittää 6 kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin.
  • Samassa kunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää 6 kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin.
  • Matkalaskussa on oltava mainittuna matkan kokonaispituus vähennettynä omavastuun osuudella 6 km/suunta, yhteensä 12 km edestakaisesta matkasta.
Valkoinen, useampi kerroksinen, kivivuorattu rakennus.
Taidekoulu Purje. Kuva: Tero Takalo.