Opettajainfo

Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

Tuntiopettajan työsuhde on määräaikainen ja työsopimus tehdään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Hänet otetaan antamaan työsopimuksessa mainittua opetusta.

Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu

  • oppitunnin valmistelu
  • oppitunnin pito
  • oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä
  • osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajien kokouksiin.

1 oppitunti on 45 minuuttia. 1,33 tuntia on 60 min.
2 oppitunnin jälkeen tulee 15 min. tauko.

Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Tällaista muuta työtä on esimerkiksi näyttelyn tai esitysten valmistelu.

Muun kuin oppitunnin pituus on 60 minuuttia.

Tuntiopettajan irtisanominen

Määräaikainen työsuhde voidaan lakkauttaa irtisanomalla. Kansalaisopistojen tuntiopettajien molemminpuolinen irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Pääasiallinen syy tuntiopettajan irtisanomiseen on opetustyön loppuminen opiskelijoiden vähyyden vuoksi.

Kurssisuunnittelu tulevalle kaudelle

Voit ladata pdf lomakkeen tai täyttämällä sähköisen lomakkeen: Raahe-opiston kurssisuunnittelulomake. Verkkolomake täytetään ja lähetetään verkon kautta, lähetyksen jälkeen sähköpostiisi tulee varmistus joka tulee kuitata. Kuittauksen jälkeen lomake tulee Raahe-opistolle ja sinun sähköpostiisi.

Lataa tästä pdf: Raahe-opiston kurssisuunnittelulomake koneellesi, täytä ja tallenna kurssin nimellä. Lähetä kurssisuunnitelmasi osoitteeseen raaheopisto [at] raahe.fi sekä vastuuopettajalle.

Raahe-opiston kurssilaisten tekemiä villapaitoja
Raahe-opiston kurssilaisten tekemiä villapaitoja