Kaupungin turvallisuussuunnitelma

Raahen kaupungin turvallisuussuunnittelun tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Turvallisuussuunnittelun tuloksena syntyy syksyn 2024 aikana turvallisuussuunnitelma, joka on kuvaus konkreettisista tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla parannetaan alueella asuvien ihmisten ja alueen turvallisuutta.

Turvallisuuden arviointi ja ennakoitu kehitys

Raahen turvallisuussuunnittelu on ihmis- ja väestölähtöistä; sen tavoitteena on parantaa alueen asukkaiden ja yhteisöjen turvallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta. Turvallisuussuunnitelman pohjaksi laaditaan arvio alueen väestön turvallisuuden tilanteesta ja sen ennakoidusta kehityksestä. Arvio tehdään laaja-alaisessa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Näitä ovat mm. kaupungin viranomaiset, poliisi, pelastustoimi, elinkeinoelämä, muut turvallisuusviranomaiset, oppilaitokset ja järjestöt. 

Kesän 2024 turvallisuuskysely

Osana ihmis- ja väestölähtöistä lähestymistapaa asukkaille järjestetään kesällä 2024 turvallisuuskysely. Turvallisuuskyselyn tulokset mahdollistavat tietoon perustuvan päätöksenteon ja auttaa varmistamaan, että kaupungin turvallisuussuunnitelma vastaa todellisiin tarpeisiin ja konkreettisesti parantaa asukkaiden turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.