Tärkeitä yhteystietoja Raahessa

Poliisipäivystys 

Raahen poliisiasema 
Puh. 0295 465 161

Työvuoron paloesimies

Raahen paloaseman
Puh. 044 429 6122

Perusterveydenhuolto

Raahen terveyskeskus
Puh. 08 669 2600 
Avoinna arkisin ma-to 8-16, pe 8-15.

Vihannin terveysasema
Puh. 08 669 2605 
Avoinna arkisin ma-to 8-15.30, pe 8-15.

Päivystysapu

Valtakunnallinen päivystysapunumero
Puh. 116 117 
Avoinna ympäri vuorokauden. 

Kiireettömissä tapauksissa ennen kuin harkitset päivystykseen hakeutumista.

Raahen sairaala päivystys

Raahen terveyskeskuksen/Vihannin terveysaseman ollessa kiinni.
Jos tarvitset kiireellistä hoitoa illalla tai viikonloppuna, saat apua Raahen sairaalan päivystyksessä. 

Seksuaaliväkivallan uhreille

Seri-tukikeskus Raahe
Puh. 040 135 8531
Avoinna ympäri vuorokauden.

Voit soittaa Seri-tukikeskukseen, jos olet kohdannut seksuaaliväkivaltaa. Seri-tukikeskuksesta saat matalan kynnyksen palvelua, johon voit hakeutua itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Hoidon saaminen ei edellytä rikosilmoituksen tekoa, hoitohenkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Palvelu on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille sukupuolesta riippumatta. Lastenpäivystys auttaa alle 16-vuotiaita.

Turvakodin päivystävä puhelin

Raahen ensi- ja turvakoti ry 
Puh. 044 282 4211
Avoinna ympäri vuorokauden.

Raahen ensi- ja turvakoti tarjoaa turvakoti- ja avopalveluita väkivaltaa kokeneille sekä ensikodin tukea vauvaperheille. Yhdistyksellä on myös tapaamispaikkatoimintaa sekä apua erotilanteessa oleville lapsiperheille.

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Jokilaakson sosiaali- ja kriisipäivystys 
Puh. 044 479 3644
Avoinna ympäri vuorokauden.

Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa akuuttia kriisiapua äkillisissä traumaattisissa kriisitilanteissa. Akuutilla traumaattisella kriisillä tarkoitetaan äkillistä ja yllättävää tapahtumaa, johon ei ole voinut varautua. Elämänkriiseissä saa neuvontaa ja henkilö ohjataan sopivaan palveluun.

Vesihuollon päivystys

Raahen Vesi Oy vikapäivystys 
Puh. 044 439 3610

Vesihuollon päivystysnumeroon voit ilmoittaa vikatilanteista, kuten vesijohtovuodoista, vesikatkoista, vesimittarin vuotamisesta sekä puuttuvista ja viallisista kaivonkansista. Päivystäjälle on myös hyvä ilmoittaa vesihuoltolaitosten läheisyydessä nähdyistä epämääräisistä liikkujista.

SSAB Raahe

SSAB Raahe tehdasalueen turvallisuus

Sivustolta löytyy mm. turvallisuustiedote Raahen seudun asukkaille ja ohjeet tehdasalueen toimintaan liittyvien havaintojen, kuten melu- tai pölyhavaintojen ilmoittamisesta.