Lastenhoidon tuet

Kotihoidon tuki 

Kotihoidon valitessaan vanhemmilla on oikeus kotihoidon tukeen, mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi ja häntä hoitaa kotona jompikumpi vanhemmista, muu sukulainen tai perheen palkkaama hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Tuen maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja. Jos kunnallista hoitopaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta.

Kotihoidon tukeen kuuluu:

- hoitoraha

- hoitolisä, johon vaikuttavat perheen koko ja yhteenlasketut tulot

Perheen tulot eivät vaikuta hoitorahan määrään, ja sitä maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on

  • yhdestä alle 3-vuotiaasta 377,68 e/kk
  • muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 113,07 e/kk/lapsi
  • yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 72,66 e/kk/lapsi.

Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja tulot. Hoitolisä on enintään 202,12 € / kk ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä 

Vanhemmat voivat hakea yksityisen hoidon tukea, jos lasta hoitaa kaupungin hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja (yksityinen päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja, joka ei asu perheen kanssa samassa taloudessa). Tukea ei voi saada lapsesta, joka käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja.

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai päivähoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Yksityisen hoidon tuki on enintään hoitomaksun suuruinen.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluu:

  • hoitoraha
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen koko ja yhteenlasketut tulot
  • kuntalisä

Yksityisen hoidon tuki on kaikille sama eli hoitoraha 192,28 €/kk/lapsi ja hoitolisä enintään 265,85 €/kk/lapsi. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti:

Yli 25 tuntia viikossa
Lapsen ikä Yksityinen päiväkotihoito €/kk Yksityinen perhepäivähoito tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja €/kk
Lapsi alle 3 vuotta 650 250
Lapsi yli 3 vuotta 435 250
Esiopetusikäinen lapsi 583 110

Jos lapsen varhaiskasvatus on enintään 25 tuntia viikossa, kuntalisää ei makseta.Esiopetusikäisestä lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa (70,75 €/kk/lapsi, lisäksi hoitolisän saa puolitettuna), jos hänen varhaiskasvatusoikeutensa on yli 25 tuntia viikossa. Hoitorahaa ei makseta, mikäli lapsi osallistuu vain esiopetukseen tai hänen varhaiskasvatusoikeutensa on enintään 25 tuntia viikossa. Lapsen katsotaan osallistuvan esiopetukseen 1.8.–31.5. välisenä aikana. Kesä- ja heinäkuun ajalta voidaan maksaa suurempaa hoitorahaa, jos esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 25 tuntia viikossa. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 25 tuntia viikossa kesä- ja heinäkuun aikana, maksetaan pienempää hoitorahaa.

Lapsi ajaa leikkiautolla.
Kuva: Pixabay.
Lisätietoja

Kotihoidontukea, yksityisen hoidon tukea sekä kuntalisää haetaan Kelan kautta.

KELAKelan toimisto

Kauppakatu 42

92100 Raahe

Puh. vaihde / 020 635 4970

Faxi 08 020 635 4972