Hinnasto

Rakennetun ympäristön lautakunta on hyväksynyt Raahen jäteaseman jätemaksuhinnaston 20.11.2018 § 137. 

Hyötyjäteaseman pienerämaksut
Jätelajit €, alv 0 % €, alv 24 %
Lajittelematon sekajäte / rakennusjäte / tonni 221,94 275,21
Polttokelpoinen jäte/ tonni 221,94 275,21
Lajittelematon sekajäte-erä < 1 m3 24,19 30,00
Lajittelematon sekajäte-erä < 1-3 m3 56,45 70,00
Käsittelemätön puutavara, kuorma-auton lavallinen 8,06 10,00 
Puu, painekyllästetty 217,34 269,50
Lajiteltu betoni, tiili-, laattajäte / tonni (palakoko alle 15 cm) 85,48 106,00
Lajiteltu betoni, tiili-, laattajäte / tonni (palakoko yli 15 cm) 158,47 196,50
Peräkärrykuorma 24,19 30,00
Haravointijäte ja risut eroteltuna, peräkärrykuorma 0,00 0,00
Jäteaseman vaakan käyttö/punnitus, sopimusasiakkaat 5,00 6,20
Yksittäinen punnitus 8,06 10,00
Rikemaksu, siirtokuormausaseman siilon tukkeentuminen 161,29 200,00
Rikemaksu, pienkuormat 24,19 30,00
Ylijäämämaat (pilaantumattomat) €/ton 2,02 2,50
Lajittelematon maa-aines €/ton 5,00 6,20
Kannot, puhdistetut 0,00 0,00
Kannot, puhdistamattomat €/ton 5,00 6,20
Jäteyrityksiltä perittävä maksu polttokelpoisesta jätteestä siirtokuormausasemalle tuotuna/tonni (pakkaavat jäteautot kiinteistöiltä) 204,59 253,69