Ylijäämämaat

Pilaantumatonta ylijäämämaata voi toimittaa maksua vastaan kaupungin maankaatopaikalle. Pilaantuneen maan käsittelyssä ohjeistaa Ely-keskus. 

Pilaantumaton ylijäämämaa

Maarakentamisessa ja monissa muissa rakennustöissä syntyy usein omalla tontilla tarpeetonta tai käyttöön soveltumatonta maa-ainesta. Usein puhutaan jätemaasta, vaikka yleensä puhtaana säilynyt maa-aines ei ole jätettä. Tällaiselle pilaantumattomalle maa-ainekselle kannattaa aina pyrkiä löytämään käyttökohteita omalta tontilta tai tiedustella naapurien tarvetta ”ylimääräiseen” maahan. Ellei maalle löydy käyttökohteita, voi maat viedä maksua vastaan maankaatopaikalle. Maakasa punnitaan ensin jäteasemalla (osoitteessa Kiiluntie 167), jonka jälkeen se kuljetetaan maankaatopaikalle osoitteeseen Kiiluntie 424. Kivennäismaat ja humusmaat kannattaa erotella toisistaan, koska vastaanottohinta on edullisempi lajitellulle maa-ainekselle.

Kannot

Maa-aineksista puhtaat kannot otetaan vastaan maksutta, mutta puhdistamattomista kannoista on maksettava hinnaston mukainen maksu. Kun tuot puhdistamattomia kantoja, niin ensin ne punnitaan jäteasemalla ja sen jälkeen ne kuljetetaan maankaatopaikalla olevaan kantoläjään.

 

Pilaantunut maa

Maa on pilaantunutta, kun siihen on jätetty tai päästetty jätettä tai ainetta, jonka seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Pilaantuneisuutta arvioidaan haitallisten aineiden kynnys- ja ohjearvojen kautta. Maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus Ely-keskukselle. Ely-keskus tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Pilaantuneen maan käsittelytoiminnalle on oltava ympäristölupa.

Raahen kaupungin ylläpitämällä maankaatopaikalla ei oteta vastaan pilaantuneita maa-aineksia.