Käyttöluvat

Yleisten alueiden varaaminen omaan käyttöön vaatii luvan.

Katu- ja puistoalueiden käyttö

Katu- ja puistoalueiden käyttö esim. rakentamisen yhteydessä tai tapahtumiin vaatii erillisen luvan, jota haetaan teknisestä keskuksesta.

Hakemuksesta on käytävä ilmi sijainti (osoitettava karttaliitteellä), käyttötarkoitus ja käyttöaika, sekä toiminnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot. Käytöstä peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Hakemus tulee jättää 21 vrk ennen alueen käyttöönottoajankohtaa.

Mainosten asettaminen katualueelle

Mainosten asettaminen katualueelle (esimerkiksi valaisinpylväät, Kokkolantien silta) vaatii erillisen luvan, jota haetaan teknisestä keskuksesta.

Eri toimijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi luvat myönnetään hakemusjärjestyksessä ja lupa voidaan myöntää enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Pysyvän kohteen viitoitus edellyttää tiealueilla väyläviraston ja kaduilla Raahen kaupungin harkinnan varaisen luvan.

Kaivulupa 

Kun kaivat kadulla tai muulla yleisellä alueella, tarvitaan siihen aina lupa, joka tulee hakea 21 vrk ennen kaivutöiden aloittamista. Mikäli kadulle tai muulle yleiselle alueelle ollaan sijoittamassa uusia pysyviä rakenteita, tulee hakea sijoituslupaa ennen kaivulupaa. Sijoitusluvan voit hakea kaupungin geodeetiltä. 

Kaivuluvan haku onnistuu sivun alalaidasta löytyvällä ilmoituslomakkeella, joka sitten toimitetaan eteenpäin lomakkeen ohjeen mukaisesti. Kaivuluvasta perimme tarkastus- ja valvontamaksu Rakennetun ympäristön lautakunnan päätöksen mukaisesti. Myös lupaehtojen noudattamatta jättämisestä tai luvattomasta alueen käytöstä perimme maksun. 

Mikäli kaivutyöt haittaavat kadun tai kevyenliikenteenväylän käyttöä tulee kaivajan ilmoittaa siitä pelastusviranomaiselle. Kaivaja vastaa työmaan liikenteenohjauksesta. Kaupungin varikolta voi kysyä liikennemerkkejä ja ohjauslaitteista vuokralle työn ajaksi. 

Väenpaljoutta Museonrannassa
Kuva: Leena Harju
Tiedustelut:

Hallintoasiantuntija
Seppo Sorvari
puh. 040 135 6849
seppo.sorvari [at] raahe.fi

Kuntatekniikan päällikkö
Mikael Yritys
puh. 040 130 8241
mikael.yritys [at] raahe.fi