Yksityistiet

Suomen tiet jaetaan kolmeen ryhmään tienpitäjän mukaan; maantiet (numerolliset tiet) kuuluvat valtiolle, asemakaava-alueen kadut kunnille ja yksityistiet niitä tarvitseville tieosakkaille. 

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, minkä tie kullekin tuottaa.

Raahen kaupungin tekninen lautakunta on jakanut yksityistiet neljään eri luokkaan niiden merkityksen mukaisesti kunnossapidon avustuksien jakamista varten. 

Luokituksen perusteet ovat:
•    Luokka 1: Yksityistie on liikenneverkon tai muun julkisen toiminnan kannalta merkittävä tai se sijaitsee ”kaavamaisesti” rakennetulla alueella.
•    Luokka 2: Yksityistie on valtatie 8:n liittymätie, jonka kunnossapidosta on kaupunki antanut valtiolle sitoumuksen tai yksityistiellä on merkittävä läpikulkuliikenteen osuus.
•    Luokka 3: Valtionapukelpoiset yksityistiet (hyväksytään tiet ELY-keskuksen, aiemman Tiehallinnon antaman lausunnon perusteella).
•    Luokka 4: Muut asumiskäytössä olevat yksityistie (ns. pihatiet, jotka johtavat vakituisesti asutulle kiinteistölle) ja muut yksityistiet, jotka eivät kuulu 1-3 luokkiin.
 

Raahen kaupungin yksityistieavustaminen

Raahen kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapidossa ja parantamisessa rakennetun ympäristön lautakunnan päätösten mukaisesti. 

Hoitoavustus

Yksityistien kunnossapitoon tarkoitettua avustusta kutsutaan Raahessa hoitoavustukseksi, jonka haku on avoinna 19.10. - 19.11. välisen ajan. Yksityisteiden hoitoavustus on tarkoitettu yksityisteille (4-luokka; yksityistie, joka toimii lähinnä "pihatienä") tien kunnossapitoon ja hoitoon. Avustusta voi hakea yksityistie, jota pitkin kuljetaan vakituisessa asumiskäytössä oleville kiinteistöille. Tiekunta ei ole kuluvana vuona saanut kaupungilta muuta avustusta yksityistiensä kunnossapitoon (työnä tai rahana). Yksityistien tulee olla vähintään 200 metriä pitkä yleisen tai muun yksityistien reunasta pihapiirin rajalle mitattuna. Lisäksi tiekunnan tulee olla virallisesti toimiva tiekunta ja tiekunnan tietojen tulee olla ajan tasalla maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja valtion Digiroad-järjestelmässä. Myönnetyn hoitoavustuksen määrä riippuu tien pituudesta.

Parantamisavustus

Parantamisavustus on tarkoitettu tien suurempiin perusparantamishankkeisiin. Perusparannushankkeisiin voi hakea avustusta myös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) kaupungin avustuksen lisäksi. Raahen kaupungin myöntämä yksityistien parantamisavustuksen haku avautuu keväällä 1.3. lähtien. 

Avustuksen haku

Avustuksia haetaan erillisillä hakemuksilla (parantamisavustus ja hoitoavustus). Kaupungin myöntämä avustus on harkinnanvarainen ja riippuu yksityisteiden avustukseen myönnetystä määrärahasta. Avustusten anomisesta ilmoitetaan sanomalehti Raahelaisessa ja SeutuMajakassa sekä www.raahe.fi -sivustolla. 

Linkki Raahen kaupungin yksityistien avustuksien haku sivustolle

 

Uusi yksityistielaki

Nykyisin voimassa oleva yksityistielaki (560/2018) astui voimaan 1.1.2019. Uuden lain mukaisesti aiemmin tielautakunnille tai -jaostoille kuuluneet tehtävät siirtyivät 1.1.2020 ELY-keskuksille, Maanmittauslaitoksille, oikeuslaitoksille sekä tiekunnille ja osakkaille.  Uuden lain mukaan kuntien ja valtion avustukset voidaan jatkossa kohdentaa vain järjestäytyneille tiekunnille, joiden rekisteritiedot ovat ajantasalla sekä maanmittauslaitoksen että kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa ajantasaiset. Kannattaakin tarkistaa avustuskriteerien täyttyminen ennen kuin haet avustuksia kaupungilta tai valtiolta.

 

Muualla verkossa

Tiekunnan yhteystietojen ilmoittaminen Maanmittauslaitokselle

Yksityistien tietojen ilmoittaminen Digiroadiin

ELY-keskuksen yksityistien parantamisavustuksen haku

Yksityistielaki (560/2018)

 

Tekninen keskus
Rantakatu 8 E, 2. krs (ovi 7) 
92100 Raahe 
palaute.tekninentoimi [at] raahe.fi (palaute[dot]tekninentoimi[at]raahe[dot]fi)

Kuntatekniikan päällikkö
Mikael Yritys
puh. 040 130 8241
mikael.yritys [at] raahe.fi