Kunnossapito

Katujen kunnossapitoluokitus

Raahessa liikenneväylät jaetaan kolmeen kunnossapitoluokkaan:

  • Ensimmäiseen kuuluvat pääliikenneväylät, kevyenliikenteen väylät ja ruutukaava-alueen kadut
  • Toiseen kuuluvat kokoojakadut ja koululaisliikenteen kannalta tärkeät väylät
  • Kolmanteen kuuluvat asuntokadut ja yksityistiet.

Talvikunnossapidon laatuvaatimukset eri kunnossapitoluokissa määräytyvät Rakennetun ympäristön lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Talvikunnossapidolla on pidettävä kadut ja kevyenliikenteen väylät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 3.)

Palaute kunnossapidosta kaupungin katuverkolle

Jos tontinomistaja tai muu kadulla liikkuja huomaa liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, hänen on viipymättä ilmoitettava puutteesta kaupungille tai poliisille ja tarvittaessa varoitettava muuta liikennettä.

Palautetta väylien kunnossapidosta voit antaa:

Palautetta toimipisteille palaute lomakkeen kautta ja valitsemalla toimipisteeksi "Tekninen toimi"

Lisäksi palautetta voi antaa sähköpostilla: palaute.tekninentoimi [at] raahe.fi (palaute[dot]tekninentoimi[at]raahe[dot]fi)

Sivun reunasta löytyy yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

Kunnossapitorajat

Osaa Raahen kaupungissa olevia teitä hoitaa ELY-keskus, osaa kaupunki ja osa on yksityisteitä.

Ohjeelliset kartat mistä näkyvät ELYn ja kaupungin teiden rajat:

Palaute valtion tieverkolle

ELY-keskuksien tehtävä on huolehtia maanteiden kunnosta sekä siihen liittyvistä rakenteista ja laitteista sekä tieympäristöstä.

Lisätietoa valtion teiden kunnossapidosta löydät Liikenneviraston tieverkon kunnossapitosivustasta

Liikenteen asiakaspalvelu

puh. 029 502 0600  
palautevayla.fi

  • palaute esim. huonokuntoisista teistä ja rikkinäisistä katuvaloista

Tienkäyttäjän linja

puh. 0200 2100

  • vaaratilanteet, kuten tielle kaatuneet puut, vaaralliset kuopat tiessä tai muita liikenne-esteitä

Hätätapauksessa soita aina 112.

Muualla verkossa

Sähköposti
palaute.tekninentoimi [at] raahe.fi
Yhdyskuntatekniikan insinööri
Eemeli Ojaniemi
puh. 044 439 3516
eemeli.ojaniemi [at] raahe.fi
Työnjohtaja
Esa Ukura
puh. 044 439 3514
esa.ukura [at] raahe.fi
Talvikunnossapidon päivystys virka-ajan ulkopuolella
lokakuusta maaliskuuhun
puh. 044 439 3513
Pattijoen talvikunnossapidon päivystys 
EKA Asennus
Eero Alapere
puh. 020 770 5190
Liikennevalojen vikailmoitukset
puh. 040 186 7128 (NRC Group Finland)