Avustukset

Liikuntapalvelut myöntää avustuksia paikallisten yhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai aloittamiseen. Myös kertaluonteista avustusta vaikkapa tapahtuman järjestämiseen voi hakea. Avustuksia on kahdenlaisia: vuosiavustus eli yleisavustus ja erityisavustus.

Vuosiavustus on yleisavustus, joka myönnetään liikuntayhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen enintään kerran vuodessa. Hakuaika ilmoitetaan erikseen vuosittain. 

Erityisavustus on kertaluonteinen. Se voidaan myöntää muun muassa tiettynä ajankohtana järjestettävän tapahtuman toteuttamiseen tai kaluston ja välineistön hankkimiskuluihin. Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet yleisohjeesta. 

Hakemuksen liitteineen voit täyttää sähköisesti tästä.