Kiinteistönmuodostus

Raahen kaupunki suorittaa asemakaava-alueella tonttien lohkomisen ja rekisteröinnin sekä laatii tonttijaot.

Maankäyttöosastolta saa otteita koko Suomen kattavasta kiinteistötietojärjestelmästä, joka sisältää kiinteistörekisteritiedot, lainhuutotiedot ja rasitustodistukset.

Tonteille annetaan tunnus, joka asemakaava-alueella muodostuu kaupunginosan, korttelin ja tontin numerosta. Muita kiinteistörekisteriin merkittäviä tietoja ovat tontin pinta-ala, rekisteröintipäivä, rasitteet, osuudet yhteisiin sekä muita tonttiin kohdistuvia tietoja. Tonteille ei anneta nimeä kuten kiinteistöille kaavoittamattomilla alueilla tehdään.

Kiinteistörekisteri on julkinen ja jokaisella on oikeus saada siitä tietoja. Pyydettäessä kiinteistörekisteristä annetaan otteita koko valtakunnan alueelta.

Tontin lohkominen

Vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukainen tontti erotetaan itsenäiseksi kiinteistöksi lohkomistoimituksessa. Toimituksessa merkitään tontin rajat maastoon, selvitetään kiinteistön käyttöä palvelevat ja rasittavat oikeudet sekä tontin rekisteröintiedellytykset. Vasta sen jälkeen, kun tontti on merkitty kiinteistörekisteriin, se on rakennuskelpoinen.

Määräalan ostajan on haettava saannolleen lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kaupasta tai muusta luovutuksesta. Lainhuutoa haetaan maanmittauslaitokselta.

Lainhuuto tarkoittaa omistusoikeuden kirjaamista julkiseen rekisteriin.

Lohkominen tulee automaattisesti vireille, kun kirjaamisviranomaisen ilmoitus lainhuudosta on saapunut kaupungin kiinteistörekisteriviranomaiselle (kiinteistörekisterinpitäjä). Lohkomistoimitusta voi hakea myös erillisellä toimitushakemuksella.

Raahen kaupungin kiinteistörekisterinpitäjä on kaupungin kiinteistöinsinööri.

Tontin lohkominen maksaa tontin koosta ja rakennusoikeudesta riippuen 900–1 200 euroa.

 

Yhteystiedot

tontti-insinööri

Juhani Leinonen

puh. 040 830 3194

juhani.leinonen [at] raahe.fi

kaupungingeodeetti

Mikko Moilanen

puh. 040 135 6952

mikko.moilanen [at] raahe.fi