Maastomittaus

Mittaustoimi tekee rakennusvalvontamittauksia, infrarakentamisen merkintöjä, johtokartoituksia ja maastomallimittauksia. Toimialueena on Raahen kaupungin alue. Lisäksi rakennusvalvontamittauksia suoritetaan Siikajoen kunnan alueelle. Mittauksia ja kartoituksia tehdään myös ulkopuolisille sopimuksen mukaan.

Mittaustiimi koostuu kuudesta mittaajasta, jotka työssään käyttävät Trimblen mittauskalustoa. Kesäaikaan joukkoa täydentävät harjoittelijat ja kesätyöntekijät.

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennusvalvontaan liittyviä yleisimpiä mittauksia ovat rakentamisprojektin alkuvaiheessa tehtävät rakennuksen paikan merkintä ja rakennuksen valmistuttua tehtävä sijaintikatselmus. Rakennuksen paikan merkintä perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain 149 b §. Tällä varmistetaan rakennuksen soveltuminen ympäröivään maastoon ja rakennuskantaan. Sijaintikatselmuksella varmistetaan rakennuksen sijainti rakennusvaiheen loppupuolella ja samalla pidetään yllä kaupungin kartta-aineistoa. Nämä katselmukset veloitetaan suoraan rakennuslupavaiheessa.

Lakisääteisten mittausten lisäksi rakentajalla on mahdollisuus tilata ennen pohjatöiden tekoa rakennuksen paikan likimääräinen merkintä, joka helpottaa pohjien osumista kohdilleen heti kerralla ja samalla mahdollistaa salaojien, sadevesijärjestelmien ja muiden teknisten verkostojen sijoittelun paikalleen heti alkuvaiheessa. Tämä merkintä on vapaaehtoinen, mutta suositeltava ja hyvin suosittu keino nopeuttaa rakennusprojektin etenemistä heti alkuvaiheessa. Merkinnästä veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti ja tällä hetkellä (2018) hinta on 90 € + alv (111,60 €).

Rajannäyttö

Rajannäyttöjä suoritetaan tilauksesta kaupungin omalla rekisterinpitoalueella. Rajannäytön veloitus perustuu näytettävien nurkkapisteiden määrään.

Epäselvien kiinteistörajojen hakua rekisterinpitoalueen ulkopuolella tarjotaan palveluhinnaston mukaisella tuntitaksalla. Näiden näyttöjen osalta ei kuitenkaan voi taata, että pyykkejä löytyy ja rajan sijainti selviää. Epäselvimmissä tapauksissa maanomistajan on haettava Maanmittauslaitokselta rajankäyntiä.

Muu mittaustoiminta

Maastomallimittauksia toteutetaan tilaustyönä maasto-olosuhteiden varmistamiseksi ja suunnittelun pohja-aineiston laatimiseksi. Näistä veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti.

 

Yhteystiedot

Juha Autio

mittaustyönjohtaja

Puh. 044 439 3586

juha.autio [at] raahe.fi