Muut suunnitelmat ja selvitykset

Täältä löydät Raahen kaupungin alueelle laaditut kaavoitusta tukevat suunnitelmat ja selvitykset. Parhaillaan laadittavat työt on merkitty luetteloon vireillä olevina.

Alla on listattu kaavoitukseen liittyvät muut työt, jotka kuuluvat kaavoituksen vastuualueelle. Töiden tuloksia käytetään esimerkiksi kaavoitustarpeen harkinnan tai maankäytön jatkosuunnittelun tueksi. Työt ovat konsulttityönä laadittuja kehittämissuunnitelmia, kaavarunkoja tai erillisiä selvityksiä. Ne laaditaan kaavoituksen ja tarvittaessa muiden viranomaisten ohjauksessa.

 

Viistokuva Mikonkarinlahdelta. Kuva: Viistokuva Vallas 2016.
Näkymä Mikonkarinlahdelle. Viistokuva Vallas 2016.