Vireillä olevat kaavat

Tämän sivun hakukartasta löydät Raahen kaupungin alueella parhaillaan vireillä olevat yleis- ja asemakaavat.

Vireillä olevat yleiskaavat ja asemakaavat esitellään tarkemmin omilla projektisivuillaan. Projektikohtaisella sivulla esitellään kunkin kaavaprosessin tämän hetkinen vaihe, aiemmat vaiheet sekä julkaistaan kulloinkin valmiina olevat asiakirjat. Kaavat on lueteltu alasivuilla 

Vireillä olevien kaavatöiden sijainnit ja aluerajaukset on esitetty alla olevassa hakukartassa. Kartta toimii zoomattavana hakukarttana, josta löytyvät aluerajausta klikkaamalla kaavojen perustiedot. Hakukartan valikoista pääsee projektikohtaisille sivuille.

 

Nähtävillä olevat kaavat

Julkisen nähtävilläolon aikana on mahdollista osallistua suunnitteluun antamalla palautetta. Mahdollisuudet osallistumiseen kuvataan kunkin työn yhteydessä julkaistavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). OAS:ssa ohjeistetaan myös palautteen anto. Kirjallinen palaute jätetään kaavoituksen postiosoitteeseen.

Nähtävillä olevat työt löytyvät kuvalinkkeinä sivun alaosasta.

Kommentoi nähtävillä olevaa kaavaa