Voimassa olevat kaavat

Tältä sivulta löydät Raahen kaupungin alueella voimassa olevat yleis- ja asemakaavat.

Yleiskaavat

Raahen kaupungin alueella on tällä hetkellä voimassa 18 vuoden 2000 jälkeen hyväksyttyä yleiskaavaa. Niistä pääsisällöltään asuinrakentamista tai taajamatoimintoja ohjaa kaikkiaan seitsemän osayleiskaavaa. Loput 11 yleiskaavaa on laadittu suurhankkeiden suunnittelun ja rakentamisen ohjausta varten.

Suurhankkeita varten laaditaan yleiskaava, jota varten suunnittelualueelta tehdään tarvittavat selvitykset ja jossa tarkastellaan hankkeen vaikutukset tarkastelualueeseen. Energiantuotannon tarpeisiin on Raahessa laadittu maankäyttöä ohjaamaan Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaava yhteistyössä Pyhäjoen kunnan kanssa. Lisäksi kahdeksan tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa ohjaa tuulivoimalaitosten rakentamista. Kultakaivoksen alueen maankäytön suunnittelua ohjaa yleiskaava. Lisäksi suurhankkeisiin kuuluvan sulaton rakentamista ohjaa yleiskaava. 

Vuoden 2003 jälkeen hyväksytyt yleiskaavat on lueteltu alasivulla Yleiskaavat. Kaikki voimassa olevat kaavat löytyvät myös hakukartasta.

Asemakaavat

Voimassa olevat asemakaavat on laadittu yleiskaavan pohjalta. Ne tarkentavat yleiskaavan tavoitteet käytännön toteutusta varten. Asemakaavan perusteella voi hakea rakennuslupaa kaavan mukaiselle rakentamiselle.

Vuoden 2003 jälkeen hyväksytyt asemakaavat on lueteltu alasivulla Asemakaavat. Kaikki voimassa olevat kaavat löytyvät hakukartasta.

Syötä hakuehdot ja klikkaa Hae nähdäksesi tulokset

Karttapiirros Raahen kaupungin kaupunginosien rajoista.
Kaupunginosarajat yleispiirteisesti. Alkuperäinen kuva: Kaavoitus.