Asemakaavat

Tällä sivulla on listattu kaikki Raahessa vuonna 2003 ja sen jälkeen hyväksytyt ja voimassa olevat asemakaavat. Ennen vuotta 2003 hyväksytyt voimassa olevat asemakaavat löytyvät ajantasakartan karttahaulla Voimassa olevat kaavat -verkkosivulta.

Asemakaavat on listattu numerojärjestyksessä ja kunkin kaavan hyväksymisvuosi on sulkeissa nimen perässä.